Elever fra Akershus, Buskerud og Vestland til topps i årets forskningskonkurranse

01.06.2024

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kunngjorde i dag at vinneren av Holbergprisen i skolen 2024 er Erika Lind-Larsen, med prosjektet «Lost in Translation?».

Ved prisutdelingseremonien på Bergen Katedralskole i dag kunngjorde kunnskapsministeren plasseringene til finalistene i Holbergprisen i skolen, landets største forskningskonkurranse for videregående skole. De tre finalistene mottar premier på henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000.

Førsteplassen gikk til Erika Lind-Larsen, ved Vestby videregående skole i Akershus fylke. I prosjektet «Lost in Translation?» spør hun hva som går tapt når den engelske tegneserieromanen Heartstopper av Alice Osman oversettes til norsk. I tillegg til å sammenligne de to utgavene peker Lind-Larsen også på oversetternes etiske og faglige valg og på hvordan forlagenes styres av korte frister og kommersielle krav. 

Fagjuryen mener dette gir en modig og selvstendig oppgave, med relevans utover prosjektets egne rammer. Dette er en rapport med en spesielt sterk analyse, mener en imponert jury.

«Elevens engasjement og kunnskap kommer godt frem i en tekst der språket er godt, og hvor elevens stemme kommer tydelig frem», sier juryen i sin uttalelse. «I en tid hvor elevenes leseferdighet og kritiske tenkning diskuteres, viser dette prosjektet nettopp det store kritiske potensialet som bor i dagens elever», påpeker juryen.

Øst og vest på pallen 

På andreplass kom Malin Eckhoff Årnes, fra Drammen videregående skole i Buskerud, med prosjektet «Opplevelsen av overgangen fra elev til student». Her undersøker Årnes hvorvidt elever er godt nok forberedt for videre studier etter fullført studieforberedende opplæring. Dette undersøker hun ved å lage en spørreundersøkelse blant studenter ved grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen ved USN. 

Prosjektet imponerte juryen med svært god bruk av data og metode, og med sine klare funn: «Prosjektet er ambisiøst og selvstendig, utført på en transparent og god måte», uttaler de.

Tredjeplass gikk til Edvard Hove Rosenlund, ved Bergen Katedralskole, Vestland fylke, med prosjektet «Knut Hamsun 72 år etter hans død». Rosenlunds prosjekt handler om Hamsun og hans forhold til nazismen og knytter dette til den aktuelle debatten om kanselleringskultur. 
Prosjektet demonstrerer grundig kunnskap om Hamsun og formidlingen av sentrale kjennetegn ved Hamsuns forfatterskap, mottakelse og kontrovers, mener jurymedlemmene. «Resultatet er en svært interessant rapport som gir en annen tilnærming til dagens kanselleringsdebatt», sier de i sin begrunnelse.

Om årets prosjekter sier juryen at det er tydelig når prosjektene springer ut av elevenes eget engasjement, og fortsetter: «Analysene får særlige kvaliteter når forskningsarbeidet kombineres med egne interesser, erfaringer og lokalkunnskap.» 

Bredt spekter av temaer

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i Holbergprisen i skolen, og engasjerer mer enn 1000 elever i prosjekter innenfor fagområdene humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, samt jus og teologi. Hver skole kan sende inn opp til tre bidrag, og fagjuryen velger så de tre beste av de rundt 60 innsendte prosjektene.

«Årets prosjekter undersøker blant annet tematikker som fankultur, geopolitikk, bioetikk, naturforvaltning og klimakrise.» sier juryen som berømmer elevene for den store bredden i engasjement og forskningsprosjekter. 

Lærerpris til Kristen Videregående skole Trøndelag.

Holbergprisen i skolen deler årlig ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde. 

Årets lærerpris går til Mirjam Væring-Skogrand, lærer ved Kristen Videregående Skole, Trøndelag- Hun mottar prisen for sin rapport «Motstandskraft» . Her forsøker hun å forstå hvordan skolen kan legge til rette for å styrke elevenes kompetanse i ukjente læringssituasjoner i praksis, og hvorfor dette møter så stor motvilje hos elevene. Rapporten gir innblikk i hvordan læringsprosessene Holbergprisen i skolen innebærer, styrker elevenes faglige og sosiale motstandskraft.  

«Rapporten viser med all tydelighet hvordan elevene utfordres i arbeidet med en slik dybdeoppgave», sier juryen. Videre understreker de at «læreren forankrer funnene sine godt i teori, noe som gir dybde til analysen.»  

«Refleksjonene til sist viser at prosjektet har engasjert og skapt indre dialog og undring hos læreren» uttaler juryen. 

Årets jury

Juryen har bestått av:
•    Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet.
•    Åsta Dyrnes Nordø, førsteamanuensis, Institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen.
•    Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
•    Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.
•    Fredrik Nilsen, universitetslektor, Institutt for filosofi, Universitetet i Tromsø.

Mer om Holbergprisen i skolen 

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Årlig deltar rundt 1000 elever på 20 utvalgte skoler. 

Holbergprisen i skolen har søknadsfrist 1. oktober hvert år, og elevene jobber med sine prosjekter fra november til april. Underveis i prosjektperioden får elevene assistanse fra etablerte forskere fra institusjoner i nærområdene, og prosjektene inngår i undervisningen i de fagene som kan knyttes til Holbergprisens fagfelt.

Holbergprisen i skolen og lærerprisen forvaltes av Holbergprisens styre, som også deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, mens Nils Klim-prisen tildeles en fremragende forsker fra/i et nordisk land, innen de samme fagområdene. Alle prisene administreres av Universitet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, lærerrapport, sitater m.m. legges ut på Holbergprisens pressesider. Les mer om Holbergprisen i skolen her.