Elever fra Viken, Oslo og Møre og Romsdal til topps i årets forskningskonkurranse

10.05.2020

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på menneskesynet på Ludvig Holbergs tid og i dag.

Årets vinner av den nasjonale skolekonkurransen Holbergprisen i skolen ble Helene Lunde ved Vestby videregående skole i Viken fylke, med prosjektet: «Hvem tror vi at vi er?»

Her undersøker Lunde to litterære verk: Ludvig Holbergs Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741 og Anders Malms Massemennesket fra 2012. I sin analyse diskuterer Lunde vitenskapens, religionens og filosofiens svar på hva det si vil å være menneske, og hvordan dette har endret seg over tid.

«Dette er et modig og omfattende prosjekt», sier fagjuryen i sin uttalelse. De mener Lunde viser en imponerende filosofisk innsikt og har utført en meget kompetent og overbevisende analyse.  «Eleven klarer i sin utforskning av verkene å tegne et innsiktsfullt bilde av det skiftende menneskesynet i den historiske perioden hun behandler», uttaler juryen.

Annenpris til Oslo, tredjepris til Møre og Romsdal.

Elevene Elisa Bakken, Thelma Sundby og Live Tveit fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk annenprisen i konkurransen. Med prosjektet «Ikke kun mellom linjene» undersøker de hvordan antisemittisme kom til uttrykk i Aftenposten og Adresseavisen i perioden 1938-1939. Slik belyser de hvordan historiebevissthet er viktig når man i dag skal arbeide mot likegyldighet overfor antisemittiske ytringer og handlinger.

Tredjeprisen gikk til Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland fra Fagerlia videregående skole i Møre og Romsdal, for prosjektet «Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser». Her undersøker de om små skoleklasser kjennetegnes av høyere trivsel og bedre læringsmiljø enn store klasser. Ved å få mer kunnskap om dette teamet, kan man oppnå bedre organisering av skolene, slik at elevene får de beste forutsetninger for å lykkes

Stor deltagelse landet rundt

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Konkurransen administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. 

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i skoleprosjektet. I år har rundt 900 elever, fra Svalbard i nord til Kristiansand i syd, vært med og forsket på en rekke ulike temaer innen samfunnsfag og humaniora.

Hver deltagerskole sender inn opptil tre av elevprosjektene til vurdering, og i år mottok fagjuryen totalt 54 bidrag. Blant de innsendte besvarelsene velges det ut tre finalister, og vinnerne av 1., 2. og 3. premie mottar henholdsvis kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000.

Lærerpris til St. Olav videregående skole

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltagende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Årets lærerpris går til Kjersti Gjerde Brekklund ved St. Olav videregående skole i Stavanger. Hun mottar prisen for sin rapport «Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd».

I sin vurdering viser juryen til hvordan rapporten vektlegger elevenes utvikling av kildebevissthet og kritisk tenkning. Den gir også et interessant innblikk i hvordan arbeidsfordelingen mellom grupper av elever har gitt rom for ulike interesser og engasjement innenfor rammen av et felles prosjekt. En slik organisering i «arbeidspakker» trekker veksler på samarbeidspraksiser som forskere bruker i dag, påpeker fagjuryen.

Krevende forhold

På grunn av corona-pandemien ble årets finalister og vinnere kunngjort under et nett-arrangement, som ble fulgt av elever og lærere rundt om i landet. Finalistene vil feires og få sine premier til høsten.

Pandemien har også skapt ekstra utfordringer for deltagerskolene. Juryen er imponert over hvordan skolene har gjennomført arbeidet i vår, i en vanskelig situasjon hvor skolene ble stengt akkurat da arbeidet med prosjektrapportene var i innspurten.

Årets fagjury 

Årets fagjury har bestått av: 

  • Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Juryleder)
  • Ketil Zachariassen, førsteamanuensis i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
  • Sveinung Arnesen, samfunnsforsker ved NORCE, førsteamanuensis II ved Institutt ved sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
  • Mette Andersson, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 
  • Åsne Berge, avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole