Holbergprisen i skolen på Forskningsdagene Ung

21.09.2023

Førsteprisvinner av Holbergprisen i skolen 2023, Oskar Hellesø-Knutsen, tok turen til Bergen for å fortelle om sitt forskningsprosjekt. Han hadde følgende oppfordring til sine jevnaldrende: Forsk!

Holbergprisen i skolen var godt representert under Forskningsdagene ung, med både tidligere styreleder Kjersti Fløttum og vinner av Holbergprisen i skolen, Oskar Hellesø-Knutsen, blant innleggsholderne.

Under forskningsdagene ung i Bergen samles elever fra videregående skoler for å lære mer om forskning og kanskje bli inspirert til å forske selv. På dag to av forskningsdagene ung i Bergen holdt førstepremievinner Oskar Hellesø-Knutsen innlegg for en fullsatt sal på HVL. 

Et vanskelig tema

Han presenterte sitt vinnerprosjekt fra 2023-konkurransen, «Samhold etter en katastrofe» for et lydhørt publikum. 

Hellesø-Knutsen forsket på et tema som han selv har sett på nært hold, nemlig hvordan samholdet mellom innbyggerne i Gjerdrum kommune utviklet seg i etterkant av kvikkleireskred-katastrofen i 2020. 

10 mennesker og et ufødt barn døde, og 200 mennesker mistet hjemmene sine og opplevde en svært dramatisk hendelse. 

Hør Oskar Hellesø-Knutsen fortelle om sine erfaringer med å forske i Holbergprisen i skolen under: 


Forskningsprosjektet gjør bruk av kvalitative intervjuer, men Hellesø-Knutsen tok tidlig et bevisst valg om å ikke intervjue dem som var sterkest personlig berørt. 

— "Skredet er fortsatt et tema som er vanskelig å snakke om for mange. Jeg ville heller intervjue noen som hadde ansvar i situasjonen." 

Hellesø-Knutsen studerte særlig konfliktene som oppsto mellom innbyggerne i etterkant av katastrofen, og konflikten og mistilliten mellom kommunen og innbyggerne. 

Han så at utviklingen i Gjerdrum fulgte utviklingen som er kjent fra andre katastrofer, nemlig at det i den første tiden etter hendelsen oppstår et sterkt samhold, som i forskningslitteraturen blant annet kalles "postdistaster utopia" eller "honeymoon phase".

Senere blir forskjellene mellom dem som er sterkest berørt og dem som var mindre rammet tydeligere. 

— "Det oppstår ulike interessegrupper", forklarer Hellesø-Knutsen. — "Folk har ulike interessefellesskap som de identifiserer seg med, og det skaper konflikt. Det dannes «inngrupper» og «utgrupper»". 

En fremtid i forskningen?

Han anbefalte alle å forske selv, og kom også med en oppfordring om å melde seg på Holbergprisen i skolen. 

Image
Oscar Hellesø-Knutsen og tidligere styreleder for Holbergprisen, Kjersti Fløttum.
Oskar Hellesø-Knutsen sammen med tidligere styreleder for Holbergprisen, Kjersti Fløttum, som også deltok med innlegg på Forskningsdagene i år. Foto: Oda Elisabeth Wiese Tvedt.

På spørsmål om han selv kommer til å vie seg til forskning i fremtiden sier Hellesø- Knutsen at det ikke er utelukket: 

— "Hvis jeg finner noe som er interessant nok, så ja", smiler 17-åringen.

Foreløpig får han nok å gjøre som nyinnvalgt kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i hjemkommunen Gjerdrum. 

Vi i Holbergprisen ønsker lykke til, uansett hva han skulle velge!