Kunnskapsministeren inspirert av elever i Holbergprisen i skolen

16.04.2024

Statsråden besøkte elever ved Holbergprisen i skolen. Vi spurte henne hva hun tok med seg videre fra besøket.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ankom Drammen videregående i strålende solskinn mandag 15.04.24, for å få vite mer om Holbergprisen i skolen og hvordan Drammen vgs jobber med forskning som en integrert del av sin undervisning.

Vel fremme fikk hun høre mer om Drammens nye samfunnsforskerlinje, samarbeidet med Holbergprisen i skolen og ikke minst: elevenes forskningsprosjekter. 

"Samfunnsforsker'n": Ny linje ved Drammen vgs

Utdanningsleder Marianne Borge og ildsjelen bak den nye linjen, kalt "Samfunnsforskeren", Hilde Lærum orienterte først om skolens arbeid. De fortalte også om samarbeidet med Drammen kommune. Skolen har ved flere anledninger utført oppdragsforskning for kommunen, noe som både har gitt økonomisk handlingsrom og inspirasjon til elevene. 

Oppdragsforskningen har blant annet inspirert Delina Kaleab Okubay og Ajla Zeckanovic som presenterte sitt prosjekt for Nessa med tittelen  "Fjell – Bydelen med landets laveste valgdeltakelse i 2023". De to unge kvinnene fortalte stødig om metode og funn foran både kunnskapsminister og valgansvarlig i Drammen kommune. 

Stødig var også Frida Kassandra Skarre, som i sitt forskningsprosjekt hadde studert hvordan klasseromsutformingen påvirket elevenes læring og adferd i skolen. Blant hennes funn var at elevene som satt til sidene og bakerst i et kort og bredt klasserom, i større grad tok tilflukt i teknologi som mobil og PC, og meldte seg ut av undervisningen. Det bør jo ha fenget kunnskapsministeren, som har markert seg mot skjermbruk i skolen

Image
Elevpresentasjoner
f.v: Delina Kaleab Okubay,  Ajla Zeckanovic og Frida Kassandra Skarre presenterte sine prosjekter. Foto: Oda Tvedt/Holbergprisen

Faglig dialog

Det ble også tid til dialog med elevene, noe både elevene og Nessa så ut til å sette pris på. 
"Det er kjekt å høre, og inspirerende ikke minst, å høre hvordan elevene har jobbet metodisk" sa statsråden etterpå. 

Elevene satte også pris på interessen fra kunnskapsministeren, og kanskje gav besøket inspirasjon på flere måter? Én sa i hvert fall at han kunne tenke seg Nordtuns jobb på sikt, så her er det bare å holde øynene åpne for Drammens-elever.

Image
Kunnskapsminister Kari Nordtun Nessa i samtale med elever ved Drammen Vgs
Kari Nessa Nordtun fikk også anledning til å diskutere prosjektene med elevene. Foto: Oda Tvedt/Holbergprisen

I samtalene fikk kunnskapsministeren også et glimt av den store bredden i elevenes forskningsprosjekter, noe hun fant  interessant i seg selv: "Det har og vært interessant å høre de temaene de har valgt; alt fra demokrati til MC-klubber, til konflikten i Palestina".  

På spørsmål om hva hun tok med seg videre fra besøket i Drammen, svarte statsråden at hun tok med seg at det finnes et stort handlingsrom innenfor skolen i dag for å ta i bruk ulike virkemidler alt etter hva en ønsket å fokusere på i elevenes læring. "Og, – ikke minst at elevene responderer så godt på det, som vi ser de gjør her".