Mer futt i tittelen Sex og synd  

14.05.2020

I sin lærerrapport ‘Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd’ skiver Kjersti Gjerde Brekklund, lærer ved St. Olav videregående skole, om hvordan hun organiserte arbeidet da klassen skulle gjennomføre et forskningsprosjekt i fellesskap. For denne inspirerende rapporten ble hun premiert med Holbergprisen i skolens lærerpris 2020. Her kan du lese hvorfor.

En hel klasse som skriver sammen 

Juryen legger vekt på Gjerde Brekklunds kreative måte å organisere arbeidet for en hel klasse som skriver ett prosjekt, og hennes refleksjoner rundt arbeidsmetoden og lærerens rolle. Å la hele klassen skrive sammen byr på utfordringer. Hvor lang tid kan man bruke på å bli enige om vinkling, problemstilling, og innhold i plenum? Kunne det finnes en mer effektiv struktur? I lærerrapporten viser hun hvordan en kronglete vei fører til en helt ny måte å organisere arbeidet med Holbergprisen i skolen. En rigid plan ville ikke fungert, sier hun. Hun ble nødt til å tenke nytt, og endre prosjektet flere ganger.  

Elevene jobbet akkurat som ekte forskere  

Til slutt endte klassen med en arbeidsfordeling til forveksling lik den man ser i forskningssamarbeid ved universiteter. Kjersti Gjerde Brekklund delte oppgavene i arbeidspakker. Hver gruppe fordypet seg i ett undertema. Elevene valgte gruppe ut fra interesse og kapasitet. Det fantes også en ledergruppe, med ansvar for intern kommunikasjon, samt for å sy hele prosjektet sammen med innledning, analyse og konklusjon. Elevene tok ansvaret på strak arm, og ledet klassen frem til et godt sammensatt produkt med alles bidrag. Gjerde Brekklund er svært imponert over hva elevene hennes fikk til. Det var også gøy da forskerkontakt, religionsviter ved UiS, Marianne Hafnoe Bøe påpekte hvor mye arbeidsmetoden liknet praksisen til “ekte” forskere.  

Nyttig for andre lærere  

Erfaringer om hvordan man kan organisere samskriving med hele klassen, viser seg å være kjærkomment. Gjerde Brekklund sier at flere lærere har tatt kontakt med henne etter at hun mottok prisen, og fortalt at rapporten var svært nyttig lesning for dem. De vil gjerne høre mer om hvordan man kan la klassen skrive et prosjekt i fellesskap. Dette støttes av juryen som skriver at “Rapporten gir et verdifullt innblikk i en uvanlig måte å organisere arbeidet med et prosjekt for Holbergprisen i skolen på.” 

Mye læring av å stå i motivasjonskneiker  

Kjersti Gjerde Brekklund mener både hun og elevene har lært mye av å stå i prosessen, selv i frustrerende faser der de trodde det skulle glippe. Da arbeidet ble seigere og motivasjonen dalte, hadde hun på ny en avstemning om klassens deltakse. Det var viktig for henne det skulle være elevenes prosjekt, og de måtte eige det. Til hennes store glede var klassen enstemmige: de ville fortsette. At alle var villige til å jobbe for å fullføre prosjektet, er noe både lærer og elever kan være stolte av, og en erfaring de kan ta med seg. 

Lærdom for resten av livet  

Religion- og etikkfaget er lite i timeantall, og for å bruke tiden på en hensiktsmessig måte var det viktig for Gjerde Brekklund å knytte Holberg-prosjektet til pensum fortløpende. Forskningsprosjektet ble brukt på en måte der metoden skulle være det sentrale. Å hente inn informasjon, vurdere kilder, og tenke kritisk er noe elevene lærer svært mye av, mener Gjerde Brekklund. Når forskerkontakten i tillegg åpner dørene mot den akademiske verden, vil det kunne gi elevene kunnskap de kan ta med seg i videre studier og senere i livet. Arbeidet med Holbergprisen i skolen stimulerer elevene til intellektuell nysgjerrighet og kritisk tenkning, sier Gjerde Brekklund, som anbefaler lærere å melde sin klasse på Holbergprisen i skolen.