Årets forskarkontakter

17.01.2023

Forskerkontaktene har en svært viktig rolle i å veilede elevene som deltar i Holbergprisen i skolen. Her kan du se hvilke skoler forskerkontaktene veileder, hvor de arbeider i det daglige, og litt av deres forskningsinteresser. 

Forskerkontaktene rekrutteres fra institusjoner i nærheten av deltagerskolene. Dette betyr at elevene får veiledning fra en fagperson i deres nærmiljø. Forskerkontakten hjelper elevene til å tenke vitenskapelig og løse problemer de kan møte på underveis i forskningsprosjektene deres.

Samisk vgs i Kautokeino og Karasjok:

Image
Portrett av Maret J. Hætta. Foto: Samisk høgskole
Foto: Samisk høgskole
 • Maret J. Hætta
 • Stipendiat, Samisk høgskole
 • Forskningsinteresser: Forskningsinteresser: Naturfagsdidaktikk og tradisjonskunnskap. 

 

Kvaløya vgs:

Image
Portrett av Kjærsti Thorsteinsen. Foto: UiT
Foto: UiT
 • Kjærsti Thorsteinsen
 • Forsker II, NORCE
 • Forskningsinteresser: Livskvalitet og menneskelig utvikling i frivillige organisasjoner

 

Bodin vgs:

Image
Portrett av Anne Tjønndal. Foto: Nord Universitet
Foto: Nord universitet
 • Anne Tjønndal
 • Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet
 • Forskningsinteresser: Idrettsvitenskap innovasjon, sosial inkludering, sosial ulikhet, treningsledelse, forskningsformidling

 

Heimdal vgs: 

Image
Portrett av Ingvill Stuvøy. Foto: NTNU
Foto: NTNU
 • Ingvill Stuvøy
 • Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Forskningsinteresser: Reproduksjon, kjønn og ulikhet, teknologi, økonomi og biopolitikk

 

Atlanten vgs: 

Image
Portrett av Jorunn Kaasa. Foto: NTNU
Foto: NTNU
 • Jorunn Kaasa
 • Stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Forskningsinteresser: Forskingsinteresser: Sosial ulikhet, migrasjon og mobilitet, arbeidsliv, kriminalitet

 

Spjelkavik vgs: 

Image
Portrett av Marianne Synnes Emblemsvåg. Foto: NTNU
Foto: NTNU
 • Dr. Scient Marianne Synnes Emblemsvåg
 • Førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
 • Forskningsinteresser: Doktorgrad i molekylær cellebiologi fra Kreftforskingsinstituttet, Det Norske Radiumhospital og UiO. Medisinsk forskning og ledelse.

 

Image
Portrett av Synnøve Hedemann Amdam. Foto: HiVolda
Foto: HiVolda
 • Synnøve Hedemann Amdam
 • Førsteamanuensis, Institutt for digital kompetanse, Høgskulen i Volda
 • Forskningsinteresser: Digital kompetanse, media literacy og digital literacy, profesjonsforskning og profesjonsfaglig digital kompetanse, lærerutdanning, digital skoleutvikling, medie- og kulturteori, mediepedagogikk

 

Nordahl Grieg vgs:

Image
Portrett av Rune Mentzoni. Foto: UiB
Foto: UiB
 • Rune Aune Mentzoni
 • Førsteamanuensis, Institutt for samfunnspsykologi, UiB
 • Forskningsinteresser: Pengespill, dataspill, avhengighet, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi

 

 

St. Olav vgs:

Image
Portrett av Jane Skjoldli. Foto: UiS
Foto: Øyvind Ganesh Eknes
 • Jane Skjoldli
 • Førsteamanuensis, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS
 • Forskningsinteresser: Dataspill, religion, kjønn.

 

 

Image
Portrett av Ida Holth Mathiesen. Foto: Privat
Foto: Privat
 • Ida Holth Mathiesen
 • Førsteamanuensis, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS
 • Forskningsinteresser: Skolevalg, veiledning, nettverk, mangfold, innovasjon

 

Hetland vgs: 

Image
Portrett av Jonas Fossli Gjersø. Foto: UiS
Foto: UiS
 • Jonas Fossli Gjersø
 • Førsteamanuensis i historie, Institutt for kultur- og språkvitenskap, UiS
 • Forskningsinteresser: Imperie, internasjonal og økonomisk historie

 

Blindern vgs: 

Image
Portrett av Sabina Tica. Foto: UiO
Foto: UiO
 • Sabina Tica
 • Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Forskningsinteresser: Kulturell og politisk deltakelse, sosial ulikhet, rasisme og diskriminering, klasseteori, kvalitative metoder

 

 

Image
Portrett av Håvard Aaslund. Foto: OsloMet
Foto: OsloMet
 • Håvard Aaslund
 • Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, OsloMet
 • Forskningsinteresser: Sosiale bevegelser, bostedsløshet, samfunnsarbeid,boligsosialt arbeid, kritisk pedagogikk, aksjonsforskning, egenorganisering, medvirkning og veiledning

 

Oslo katedralskole: 

Image
Portrett av Louisa Olufsen Layne. Foto: UiB
Foto: UiO
 • Louisa Olufsen Layne
 • Førstelektor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
 • Forskningsinteresser: Afroamerikansk litteratur, karibisk litteratur, svart britisk litteratur, postkolonial teori, verdenslitteratur på engelsk, modernisme, estetisk teori, lyrikk, populærmusikk, "the black radical tradition" og interseksjonalitet  

Edvard Munch vgs: 

Image
Portrett av Eirik Jerven Berger. Foto: UiO
Foto: UiO
 • Eirik Jerven Bergen
 • Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Forskningsinteresser: Subkultur, ungdom, avvik, rus, kriminalitet, kvalitative metoder, livsløp.

 

 

Image
Portrett av Elizabeth Svarstad. Foto: NMH
Foto: NMH
 • Elizabeth Svarstad
 • Universitetslektor ved fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, Norges musikkhøgskole. 
 • Forskningsinteresser: Dansevitenskap, dansehistorie, dansenotasjon, historiske danser og sosial dannelse

Malakoff vgs: 

Image
Portrett av Sigrunn Tvedten. Foto: USN
Foto: USN
 • Sigrunn Tvedten
 • Universitetslektor, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, USN
 • Forskningsinteresser: Utdanningssosiologi, skolen i et styrings- og organisasjonsperspektiv,samt ulike perspektiver på sosial ulikhet, inklusjon/eksklusjon og marginalisering

Eiker vgs: 

Image
Portrett av Feroz Mehmood Shah. Foto: UiO
Foto: UiO
 • Feroz Mehmood Shah
 • Førstelektor ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Det Humanistiske Fakultet ved Universitetet i Oslo.
 • Forskningsinteresser: Moralfilosofi, politisk filosofi, filosofihistorie, samvittighet, fenomenologi, utdanning

 

Image
Portrett av Kristin Gregers Eriksen. Foto: USN
Foto: Privat
 • Kristin Gregers Eriksen
 • Førsteamanuensis, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, USN
 • Forskningsinteresser: Rasisme, antirasistisk undervisning, samisk kultur og historie, kjønn, seksualitet og interseksjonalitet

 

Øvrebyen vgs: 

Image
Portrett av Thorbjørn Gundersen. Foto: UiO
Foto: Privat
 • Thorbjørn Gundersen
 • Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og Senter for profesjonsstudier, OsloMet
 • Forskningsinteresser: Vitenskapsfilosofi og etikk - ekspertise, politikk og verdier - kunstig intelligens

Askim vgs: 

Image
Portrett av Anniken Hotvedt Sundby. Foto: Privat
Foto: Privat
 • Anniken Hotvedt Sundby
 • Stipendiat, Institutt for pedagogikk, UiO
 • Forskningsinteresser: Skolereformer, læreplanstudier, kunnskap i skolen, norskfaget

Mailand vgs: 

Image
Portrett av Amna Mahmood. Foto: UiO
Foto: UiO
 • Amna Mahmood
 • Stipendiat i Religionsvitenskap ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske Språk, Universitetet i Oslo
 • Forskningsinteresser: Islam, kjønn og feminisme. Religiøse minoriteter, femonasjonalisme og islamofobi i Skandinavia

 

Image
Portrett av Laila Makboul. Foto: UiO
Foto: UiO
 • Laila Makboul
 • Postdoktor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO
 • Forskningsinteresser: Sosialantropologi, kultur og religion i Midtøsten, sosial-religiøs mobilisering, kjønnspolitikk, Saudi-Arabia

 

 

Image
Portrett av Aleksander Bjørge Gundersen. Foto: Privat
Foto: Privat
 • Aleksander Bjørge Gundersen
 • Stipendiat, Psykologisk institutt, UiO
 • Forskningsinteresser: Feilinformasjon, fake news, konspirasjonsteorier, og sosiale medier

 

Lillestrøm vgs: 

Image
Portrett av Øivind Bratberg. Foto: UiO
Foto: UiO
 • Øivind Bratberg
 • Førstelektor, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Forskningsinteresser: Britisk politikk, sosialdemokrati, tekstanalyse, kvalitativ metode

 

Drammen vgs: 

Image
Portrett av Tarald Gulseth Berge. Foto: Privat
Foto: USN
 • Tarald Gulseth Berge
 • Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, USN
 • Forskningsinteresser: Internasjonale forhandlinger og investor-stat tvisteløsning

 

 

Image
Portrett av Idunn Seland. Foto: OsloMet
Foto: OsloMet
 • Idunn Seland
 • Førsteamanuensis, institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Forskningsinteresser: Ungdoms demokratiske deltakelse, digitalisering, skolen som offentlig organisasjon og skoleledelse