Årets forskerkontakter

20.02.2020

Forskerkontaktene kommer fra relevante fagmiljøer over hele landet, og forsker på alt fra sosial ulikhet og demokrati til e-sport og sosiale media. Hver skole får tildelt en forskerkontakt fra en nærinstitusjon, og i løpet av arbeidet med skoleprosjektet får elevene besøk tre ganger. Her er forskerne som skal veilede årets elever.

Forskerkontakt Anja Naper​​​​Anja Naper 
Drømtorp videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat ved fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. 
Forskningsinteresser: media, ytringsfrihet, sosiale media, samfunnsdebatt.

 

 

  Forskerkontakt Anne HelnesAnne Helnes
  Lillestrøm videregående skole
  Skolefag: Norsk og historie

  Universitetslektor på institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. 
  Forskningsinteresser: tidligmoderne idéhistorie fra renessansen til romantikken, historisk og idéhistorisk fagteori og faghistorie, reiseskildringer.

   

  Forskerkontakt Anne Sigfrid RefsumAnne Sigfrid Refsum
  Oppdal videregående skole
  Skolefag: Norsk, historie, sosiologi og sosialantropologi

  Stipendiat i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. 
  Forskningsinteresser: skillingsviser, folkebøker, muntlig tradisjon, folkelig litteratur, litteraturhistorie nedenfra. 

   

   

  Forskerkontakt Haley De KorneHaley De Korne
  Nadderud videregående skole
  Skolefag: Engelsk

  Førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. 
  Forskningsinteresser: flerspråklighet, minoritetsspråk i utdanning.
   

   

  Forskerkontakt Håvad AaslundHåvard Aaslund
  Oslo Handelsgymnasium
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi, markedsføring og ledelse

  Stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. 
  Forskningsinteresser: demokrati, marginaliserte grupper, rusomsorg. 
   

   

   

  Forskerkontakt Ida Holth MathiesenIda Holth Mathiesen
  St. Olav videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Stipendiat i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Tidligere seniorforsker ved IRIS.
  Forskningsinteresser: yrkesvalg, organisasjon, rådgiving i skolen, frafall fra videregående skole, kjønn.

   

  Forskerkontakt Jannicke S. KaasaJannicke S. Kaasa
  Vestby videregående skole 
  Skolefag: Norsk, religion og historie

  Postdoktor ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. 
  Forskningsinteresser: Bokhistorie, litteratursosiologi, tidlig barnelitteratur, periodisk litteratur, reiselitteratur, litteratur og nasjonal identitet, arktisk litteratur, Canada.

   

   

  Forskerkontakt Jonas SteinJonas Stein
  Kongsbakken videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. 
  Forskningsinteresser: Kvantitative og komparative analyser. Valgforskning, mediepolitikk og økonomisk politikk. Fransk, norsk, britisk, dansk og amerikansk politikk.
   

  Forskerkontakt Katrine BjerkeKatrine Bjerke
  Bergen Katedralskole
  Skolefag: Norsk, samfunnsfag 

  Universitetslektor på sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. 
  Forskningsinteresser: migrasjon og velferd, etniske relasjoner, minoritetsgruppers erfaringer med velferdsinstitusjoner, transnasjonalitet, interseksjonalitet.

   

   

  Forskerkontakt Kjetil BørhaugKjetil Børhaug
  Nordahl Grieg videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 
  Forskningsinteresser: Politisk deltakelse, politisk danning og sosialisering, samfunnsfagsdidaktikk, samfunnsfaget i skolen, organisasjon og ledelse i skole og barnehage.
   

  Forskerkontakt Ketil EideKetil Eide
  Thor Heyerdahl videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Professor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  Forskningsinteresser: barndom og migrasjon, sosialt arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn.
   

   

  Forskerkontakt Kristin Gregers EriksenKristin Gregers Eriksen
  Drammen videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
  Forskningsinteresser: Samfunnsfagdidaktikk, medborgerskap, demokrati og minoriteter, urfolksperspektiv, samisk historie og kultur, postkoloniale perspektiv, kjønns- og seksualitetsmangfold.

   

  Forskerkontakt Jørn LjundgrenJørn Ljundgren
  Kongshavn videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Forsker II i sosiologi ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.
  Forskningsinteresser: spørsmål knyttet til sosial ulikhet, og hvordan denne overføres på tvers av generasjoner. Hvordan livsvilkår blir påvirket av ulik tilgang til ressurser.

   

   

  Forskerkontakt Maren AaseMaren Aase
  Elvebakken videregående skole
  Skolefag: Samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi

  Universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø ved universitetet i Oslo. 
  Forskningsinteresser: Fattigdom og ulikhet, katastrofer og sårbarhet, sult og feilernæring, utvikling og menneskerettigheter, demokrati og samfunnsinnsats,  Sør-Asia.
   

   

  Forskerkontakt Maren Toft

  Maren Toft
  Kongshavn videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser: Klasseteori og teori om eliter, sosial mobilitet og klassestrukturasjon, segregasjon og urban ulikhet, sosial kapital og maktnettverk.

   

   

  Forskerkontakt Marianne BøeMarianne Bøe
  St. Olav videregående skole
  Skolefag: Religion og etikk

  Postdoktor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 
  Forskningsinteresser: sammenkoblinger av religion, lov og kjønn, sharia og muslimsk familielov, sjia-islam og sjia-muslimske samfunn i Norge, islam og feminisme, kvinnerettighetsaktivisme i Iran.

   

  Forskerkontakt Marte Fanneløb GiskeødegårdMarte Fanneløb Giskeødegård
  Fagerlia videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Førsteamanuensis ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU.
  Forskningsinteresser: maritim industri, arbeidsplasser, polsk arbeidsinnvandring, globalisering av arbeidsmarkedet. 

   

   

  Forskerkontakt Marte Lange VikMarte Lange Vik
  Firda videregående skole
  Skolefag: Klima- og miljøfag 

  Førsteamanuensis ved institutt for miljø- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. 
  Forskningsinteresser: deltakelse i arealplanlegging, oppfatninger av demokrat, bruk og forståelse av landskap, den europeiske landskapskonvensjonen.
   

   

  Forskerkontakt Nikolai Hegertun

  Nikolai Hegertun
  Drammen videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Stipendiat ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. 
  Forskningsinteresser: utviklingspolitikk, bistand, internasjonale relasjoner, politikkutforming, fred og konflikt, internasjonal migrasjon. 
   

   

  Forskerkonakt Oddvar Hollup

  Oddvar Hollup
  Thor Heyerdahl videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Professor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
  Forskningsinteresser: internasjonale relasjoner, globalisering, kulturelt mangfold, integrasjon, kjønn og mangfold i utdannings- og profesjonsstudier.

   

  Forskerkontakt Ole Jacob Thomassen

  Ole Jacob Thomassen
  Malakoff videregående skole
  Skolefag: Sosialkunnskap

  Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
  Forskningsinteresser: arbeidsmiljø og arbeidsliv, ledelse og organisering, HMS, HRM, helsefremmende arbeidsplasser, kvalitative metode, sosiologiske og kritiske perspektiver på helse.

   

  Forskerkontakt Ragnhild Laird Iversen

  Ragnhild Laird Iversen
  Drammen videregående skole
  Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

  Stipendiat ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
  Forskningsinteresser: religion i barnehagen, religionsdidaktikk, verdensreligionene, religion og politikk med særlig vekt på India. 

   

  Forskerkontakt Rune Andersen

  Rune Andersen
  Vågsbygd videregående skole
  Skolefag: Teknologi og forskningslære

  Førstelektor ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder. 
  Forskningsinteresser: e-sports pedagogiske bidrag i skolen, IKT til pedagogiske formål. 
   

   

  Forskerkontakt Sigrunn Tvedten

  Sigrunn Tvedten
  Malakoff videregående skole
  Skolefag: Sosialkunnskap

  Universitetslektor i sosiologi ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
  Forskningsinteresser: sosiale utdanningsforskjeller, EOCD, PISA-studier, barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden, samfunnsvitenskapelig metode. 

   

  Forskerkontakt Stina Oseland

  Stina Oseland
  Voss gymnas
  Skolefag: Sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter

  Stipendiat ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. 
  Forskningsinteresser: klimaendringer og samfunnets og politikkens reaksjon på disse, implementering av klima- og energiplaner i norske kommuner og fylkeskommuner.
   

   

  Anders Torgeir Hjertø Lind
  Longyearbyen videregående skole
  Skolefag: Sosialkunnskap

  Stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. 
  Forskningsinteresser: demokrati, medvirkning, politisk styring.