Årets forskerkontakter

20.02.2020

Forskerkontaktene kommer fra relevante fagmiljøer over hele landet, og forsker på alt fra sosial ulikhet og demokrati til e-sport og sosiale media. Hver skole får tildelt en forskerkontakt fra en nærinstitusjon, og i løpet av arbeidet med skoleprosjektet får elevene besøk tre ganger. Her er forskerne som skal veilede årets elever.

Forskerkontakt Anja Naper​​​​Anja Naper 
Drømtorp videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat ved fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. 
Forskningsinteresser: media, ytringsfrihet, sosiale media, samfunnsdebatt.

 

 

Forskerkontakt Anne HelnesAnne Helnes
Lillestrøm videregående skole
Skolefag: Norsk og historie

Universitetslektor på institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. 
Forskningsinteresser: tidligmoderne idéhistorie fra renessansen til romantikken, historisk og idéhistorisk fagteori og faghistorie, reiseskildringer.

 

Forskerkontakt Anne Sigfrid RefsumAnne Sigfrid Refsum
Oppdal videregående skole
Skolefag: Norsk, historie, sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. 
Forskningsinteresser: skillingsviser, folkebøker, muntlig tradisjon, folkelig litteratur, litteraturhistorie nedenfra. 

 

 

Forskerkontakt Haley De KorneHaley De Korne
Nadderud videregående skole
Skolefag: Engelsk

Førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. 
Forskningsinteresser: flerspråklighet, minoritetsspråk i utdanning.
 

 

Forskerkontakt Håvad AaslundHåvard Aaslund
Oslo Handelsgymnasium
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi, markedsføring og ledelse

Stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet. 
Forskningsinteresser: demokrati, marginaliserte grupper, rusomsorg. 
 

 

 

Forskerkontakt Ida Holth MathiesenIda Holth Mathiesen
St. Olav videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Tidligere seniorforsker ved IRIS.
Forskningsinteresser: yrkesvalg, organisasjon, rådgiving i skolen, frafall fra videregående skole, kjønn.

 

Forskerkontakt Jannicke S. KaasaJannicke S. Kaasa
Vestby videregående skole 
Skolefag: Norsk, religion og historie

Postdoktor ved Institutt for allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. 
Forskningsinteresser: Bokhistorie, litteratursosiologi, tidlig barnelitteratur, periodisk litteratur, reiselitteratur, litteratur og nasjonal identitet, arktisk litteratur, Canada.

 

 

Forskerkontakt Jonas SteinJonas Stein
Kongsbakken videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. 
Forskningsinteresser: Kvantitative og komparative analyser. Valgforskning, mediepolitikk og økonomisk politikk. Fransk, norsk, britisk, dansk og amerikansk politikk.
 

Forskerkontakt Katrine BjerkeKatrine Bjerke
Bergen Katedralskole
Skolefag: Norsk, samfunnsfag 

Universitetslektor på sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. 
Forskningsinteresser: migrasjon og velferd, etniske relasjoner, minoritetsgruppers erfaringer med velferdsinstitusjoner, transnasjonalitet, interseksjonalitet.

 

 

Forskerkontakt Kjetil BørhaugKjetil Børhaug
Nordahl Grieg videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 
Forskningsinteresser: Politisk deltakelse, politisk danning og sosialisering, samfunnsfagsdidaktikk, samfunnsfaget i skolen, organisasjon og ledelse i skole og barnehage.
 

Forskerkontakt Ketil EideKetil Eide
Thor Heyerdahl videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Professor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Forskningsinteresser: barndom og migrasjon, sosialt arbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn.
 

 

Forskerkontakt Kristin Gregers EriksenKristin Gregers Eriksen
Drammen videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Forskningsinteresser: Samfunnsfagdidaktikk, medborgerskap, demokrati og minoriteter, urfolksperspektiv, samisk historie og kultur, postkoloniale perspektiv, kjønns- og seksualitetsmangfold.

 

Forskerkontakt Jørn LjundgrenJørn Ljundgren
Kongshavn videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Forsker II i sosiologi ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.
Forskningsinteresser: spørsmål knyttet til sosial ulikhet, og hvordan denne overføres på tvers av generasjoner. Hvordan livsvilkår blir påvirket av ulik tilgang til ressurser.

 

 

Forskerkontakt Maren AaseMaren Aase
Elvebakken videregående skole
Skolefag: Samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi

Universitetslektor ved Senter for utvikling og miljø ved universitetet i Oslo. 
Forskningsinteresser: Fattigdom og ulikhet, katastrofer og sårbarhet, sult og feilernæring, utvikling og menneskerettigheter, demokrati og samfunnsinnsats,  Sør-Asia.
 

 

Forskerkontakt Maren Toft

Maren Toft
Kongshavn videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser: Klasseteori og teori om eliter, sosial mobilitet og klassestrukturasjon, segregasjon og urban ulikhet, sosial kapital og maktnettverk.

 

 

Forskerkontakt Marianne BøeMarianne Bøe
St. Olav videregående skole
Skolefag: Religion og etikk

Postdoktor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 
Forskningsinteresser: sammenkoblinger av religion, lov og kjønn, sharia og muslimsk familielov, sjia-islam og sjia-muslimske samfunn i Norge, islam og feminisme, kvinnerettighetsaktivisme i Iran.

 

Forskerkontakt Marte Fanneløb GiskeødegårdMarte Fanneløb Giskeødegård
Fagerlia videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Førsteamanuensis ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU.
Forskningsinteresser: maritim industri, arbeidsplasser, polsk arbeidsinnvandring, globalisering av arbeidsmarkedet. 

 

 

Forskerkontakt Marte Lange VikMarte Lange Vik
Firda videregående skole
Skolefag: Klima- og miljøfag 

Førsteamanuensis ved institutt for miljø- og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. 
Forskningsinteresser: deltakelse i arealplanlegging, oppfatninger av demokrat, bruk og forståelse av landskap, den europeiske landskapskonvensjonen.
 

 

Forskerkontakt Nikolai Hegertun

Nikolai Hegertun
Drammen videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. 
Forskningsinteresser: utviklingspolitikk, bistand, internasjonale relasjoner, politikkutforming, fred og konflikt, internasjonal migrasjon. 
 

 

Forskerkonakt Oddvar Hollup

Oddvar Hollup
Thor Heyerdahl videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Professor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Forskningsinteresser: internasjonale relasjoner, globalisering, kulturelt mangfold, integrasjon, kjønn og mangfold i utdannings- og profesjonsstudier.

 

Forskerkontakt Ole Jacob Thomassen

Ole Jacob Thomassen
Malakoff videregående skole
Skolefag: Sosialkunnskap

Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Forskningsinteresser: arbeidsmiljø og arbeidsliv, ledelse og organisering, HMS, HRM, helsefremmende arbeidsplasser, kvalitative metode, sosiologiske og kritiske perspektiver på helse.

 

Forskerkontakt Ragnhild Laird Iversen

Ragnhild Laird Iversen
Drammen videregående skole
Skolefag: Sosiologi og sosialantropologi

Stipendiat ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Forskningsinteresser: religion i barnehagen, religionsdidaktikk, verdensreligionene, religion og politikk med særlig vekt på India. 

 

Forskerkontakt Rune Andersen

Rune Andersen
Vågsbygd videregående skole
Skolefag: Teknologi og forskningslære

Førstelektor ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder. 
Forskningsinteresser: e-sports pedagogiske bidrag i skolen, IKT til pedagogiske formål. 
 

 

Forskerkontakt Sigrunn Tvedten

Sigrunn Tvedten
Malakoff videregående skole
Skolefag: Sosialkunnskap

Universitetslektor i sosiologi ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Forskningsinteresser: sosiale utdanningsforskjeller, EOCD, PISA-studier, barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden, samfunnsvitenskapelig metode. 

 

Forskerkontakt Stina Oseland

Stina Oseland
Voss gymnas
Skolefag: Sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter

Stipendiat ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. 
Forskningsinteresser: klimaendringer og samfunnets og politikkens reaksjon på disse, implementering av klima- og energiplaner i norske kommuner og fylkeskommuner.
 

 

Anders Torgeir Hjertø Lind
Longyearbyen videregående skole
Skolefag: Sosialkunnskap

Stipendiat ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. 
Forskningsinteresser: demokrati, medvirkning, politisk styring.