Bred diskusjon etter Holbergdebatten

21.12.2017

Universitetsaulaen i Bergen var tilnærmet fullsatt den 2. desember, da drøyt 300 personer så Julian Assange, John Pilger og Jonathan Heawood diskutere propaganda, falske nyheter og nyhetsmedienes rolle.

Holbergdebatten 2017 tok for seg manipulasjon av informasjon i nyhetsmedier og sosiale medier og hvilke demokratiske implikasjoner dette har. Innlederne var Julian Assange, sjefredaktør i WikiLeaks; John Pilger, journalist og dokumentarfilmskaper; samt Jonathan Heawood, administrerende direktør i det britiske pressereguleringsorganet IMPRESS. Et bredt spekter av temaer ble dekket i løpet av de to og en halv timene arrangementet varte.

Alle de tre paneldeltagerne holdt hovedinnlegg og svarte på spørsmål fra salen. I tillegg ble Julian Assange, som deltok via videolenke, intervjuet av Holbergprisens sekretariat.

Bred diskusjon

Det er liten tvil om at flere av de syn som ble fremført under debatten, er kontroversielle, og diskusjonen har vedvart i ukene etter arrangementet. Det er også tydelig at temaet som ble gjenstand for årets Holberg-debatt, kampen om sannheten i nyhetsmediene og i den offentlige sfære, er særdeles aktuelt og presserende.

Debatten illustrerer også hvor polarisert og vidtrekkende denne diskusjonen er blitt, både i Norge og verden for øvrig. Dette reflekterer hvordan manipulasjon av informasjon relaterer seg til alt fra presidentvalg til informasjonskrig til konflikter i sine mest brutale og tragiske former. I tillegg viste debatten hvordan det i ny teknologi er et enormt potensial for innovative løsninger, men også hvordan den teknologiske utviklingen bærer med seg store problemer og farer som hittil ikke er håndtert.

For en lengre beskrivelse av arrangementet: Se våre engelske sider og våre kalendersider.

Video av debatten kan sees her:

Podcast er tilgjengelig her:

Holbergdebatten gjennomføres den første helgen i desember hvert år og er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke. Arrangementet søker å sette fokus på sentrale samfunnsspørsmål og å understreke hvordan de fagområder Holbergprisen representerer, er vesentlige for å håndtere vår tids store utfordringer.