Bruno Latour in memoriam.

17.10.2022

Minneord om Bruno Latour, som ble tildelt Holbergprisen i 2013.

Nekrologen kan leses på Holbergprisens engelske nettsider.