Cui Zhiyuan utnevnt som nytt medlem til Holbergkomitéen

09.10.2018

Den kinesiske samfunnsviteren Cui Zhiyuan tiltrådte som ny medlem i Holbergkomitéen fra og med juni i år.

Holbergprisen ønsker Professor Cui Zhiyuan velkommen som nytt medlem i Holbergkomitéen fra og med sommeren 2019. Han tok over det ledige setet etter Pratap Bhanu Mehta, som gikk av som komitéleder i juni, etter å vært en del av Holbergkomitéen i hele åtte år. Holbergprisen takker Metha for hans uvurderlige innsats, og ønsker Dame Hazel Genn lykke til som ny komitéleder i tiden fremover. 

Cui Zhiyuan skrev sin doktorgrad i statsvitenskap ved University of Chicago, og er i dag professor på The School of Public Policy and Management ved Tsinghua University. Han har også vært gjesteprofessor på et mangfold av prestisjefylte institusjoner, som Harvard University Law, MIT og the National University of Singapore. Foruten sin akademiske karriere er også Zhiyuan en framtredende representant for det kinesiske New Left, som kritiserer kinesisk økonomisk politikk og ønsker alternative markedsløsninger.

Holbergkomiteen møtes to ganger i året for å diskutere nominerte kandidater til Holbergprisen, før de innstiller på én kandidat overfor Holbergprisens styre, som tar den endelige beslutningen. Foruten Zhiyuan består komiteen av nevnte Dame Hazel Genn, professor og dekan ved University College London, Bjørn Wittrock, professor ved Uppsala universitet, Mary Beard, professor ved University of Cambridge og Greame Turner, professor emeritus ved University of Queensland.