Holbergdebatten 2019 med Slavoj Žižek og Tyler Cowen

03.12.2019

Slavoj Žižek har blitt kalt "Vestens farligste filosof" og en superstjerne innen kulturforskning, der han blander marxisme med pop-kultur og psykoanalyse. Tredve år etter kommunismens fall i Øst-Europa kaller Žižek seg fortsatt kommunist. Hvorfor?

Selv om Europas autoritære sosialistiske stater forsvant for rundt 30 år siden, er både sosialisme og kommunisme fullt levende som idéer og begreper i den politiske diskursen i Vesten. I denne delen av verden har man i løpet av et drøyt tiår opplevd både en kapitalisme-krise, politisk polarisering og uro, en gjenoppdagelse av marxisme i visse kretser og en amerikansk venstreside som tar til orde for «demokratisk sosialisme».

Nøyaktig hva disse idéene innebærer for deres tilhengere og deres motstandere, er imidlertid uklart, også idet USA er iferd med å ta fatt på et av de mest dramatiske valgår noen sinne. De nordiske land, på sin side, er ofte kalt «sosialdemokratier» og preges av ekspansive velferdsstater, men skal man anse at Norden i dag representerer noen form for «sosialisme», vil det kreve at både begreper og fantasi strekkes langt. I en tid der markedsmekanismer langt på vei har blitt de bærende prinsipper for både økonomi, offentlige tjenester, utenrikspolitikk og utdannelse, er «kommunisme» å anse som et skjellsord blant det meste av det politiske etablissement i Vesten.

Så hvorfor kaller Žižek seg fortsatt kommunist?

Under Holbergdebatten 2019 møttes to av vår tids store tenkere: Slavoj Žižek og Tyler Cowen med utgangspunkt i dette spørsmålet. Žižek holdt sitt hovedinnlegg, “Why I Am Still A Communist”, før han ble intervjuet av Cowen.

Direktestrømming/video