Holbergkomitéen i Amsterdam

31.10.2018

Holbergkomitéen møttes nylig i Amsterdam for å utarbeide en kortliste med aktuelle kandidater til Holbergprisen 2019.

19. oktober gjennomførte Holbergkomitéen sitt årlige høstmøte. Denne gang ble møtet holdt i Amsterdam. Her utarbeidet komitéen en kortliste med kandidater fra årets nominasjoner, og man har dermed kommet ett hakk videre i prosessen med å peke ut en prisvinner. Totalt mottok Holbergprisen 82 nominasjoner innen søknadsfristen 15. juni, som alle ble nøye vurdert av komitéen. Kortlisten vil bli tatt opp igjen under komitéens neste møte i februar, der de vil komme med sin endelige innstilling til styret om hvem de mener skal motta Holbergprisen 2019.

Cui Zhiyuan - nytt medlem til Holbergkomitéen

Møtet i Amsterdam var det første for professor Cui Zhiyuan. Han tar over plassen til professor Pratap Bhanu Mehta, som gikk av som komitéleder i juni. Holbergprisen er takknemlig for den uvurderlig innsatsen Mehta har lagt ned i løpet av sine åtte år i Holbergkomitéen. Professor Dame Hazel Genn, University College London, har overtatt som ny komitéleder etter Mehta. Zhiyuan er professor på The School of Public Policy and Management ved Tsinghua University. Han har også vært gjesteprofessor ved institusjoner som Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology og National University of Singapore.

Nominasjonsstatistikk

Innen nominasjonsfristen 15. juni var det kommet inn 82 nominasjoner av totalt 79 kandidater til Holbergprisen 2019. Av disse var litt over halvparten nominert for første gang. Geografisk er det en overvekt av kandidater tilknyttet institusjoner i USA, tett etterfulgt av Storbritannia. Kandidater fra institusjoner i Tyskland, Frankrike, Nederland og Russland var også godt representert blant nominasjonene. Det er særlig mange kandidater tilknyttet historie, sosialpsykologi og litteraturvitenskap. Mange kandidater har også utmerket seg innenfor mer enn en disiplin gjennom karrieren. Tabellen under viser den faglige fordelingen av årets nominasjoner i grove trekk.

Holberg Fagfelt_statistikk2019_0.png

Prosessen videre

I løpet av de neste månedene vil det bli hentet inn rapporter fra eksterne eksperter på fagområdene til kandidatene på kortlisten. Rapportene vil danne et viktig grunnlag for Holbergkomitéens endelige innstilling når de møtes igjen 7. februar 2019. Vinneren av Holbergprisen 2019 blir kunngjort torsdag den 14. mars. 

Nominasjonstidslinje D_bruk_0.jpg