Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2018 overrakt

02.06.2018

Jusprofessor Cass Sunstein ble i dag overrakt Holbergprisen 2018 av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon, ved en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen i Bergen.

Universitetsaulaen var fullsatt av både norske og utenlandske gjester da H.K.H. Kronprins Haakon overrakte Holbergprisen til Harvard-professor Cass Sunstein i dag. Prisen er verdt kr. 6 millioner, og den tildeles for fremragende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

«Jeg har ikke ord for hvor beæret jeg er over å motta Holbergprisen,» sa en takknemlig prisvinner, som understreket at prisen deles med gode medforfattere, kolleger, studenter, venner og familie.

Frihet og verdighet

Sunstein mottar Holbergprisen 2018 for sitt nyskapende og særdeles innflytelsesrike arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Hans vidtrekkende arbeider har endret flere fagfelt og dessuten hatt stor betydning for politikkutforming i USA. Sunstein forskning dekker både statsrett og demokratiteori, adferdsøkonomi og offentlig politikk, rettsvitenskap og juridisk teori, forvaltningsrett og risikoregulering.

I sin takketale pekte Sunstein på hvordan han under sine arbeider med statsrett tidlig på 1980-tallet så et mønster når det gjaldt hensyn som likhet, frihet, eiendom, religion og ytringsfrihet: «Det var et felles grunnlag for alt dette», sa prisvinneren. «Når nye goder og byrder innføres, må det være av hensyn til offentligheten. Med andre ord, myndighetene må ha en forståelig begrunnelse for å gi folk hjelp eller påføre dem belastninger.»

Et slikt demokratisk prinsipp legger de gode argumenters kraft til grunn, forklarte Sunstein. «Et system som dette forener politisk ansvarliggjøring med krav om begrunnelser, og prinsippet er forbundet med menneskelig verdighet, likhet og frihet.»

Inkludering av de marginaliserte

I Universitetsaulaen i dag delte også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ut Nils Klim-prisen. Denne prisen er verdt kr. 500.000 og deles ut årlig til en nordisk forsker under 35 år for fremragende bidrag innen samme fagfelt som dem Holbergprisen dekker.

Nils Klim-prisen går i år til den norske statsviteren Francesca R. Jensenius, for hennes forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land. Jensenius er i dag førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

«Det er en stor ære for meg å være her i dag og motta Nils Klim-prisen 2018», sa Jensenius. Hun pekte også på to særlig viktige utviklingstrekk innen samfunnsvitenskapene i dag: Det ene er datarevolusjonen—tilgangen på enorme datamengder fra hele verden og nye verktøy til å se dem i sammenheng. Det andre er at mer arbeid på tvers av fagfelt og metoder bidrar til at samfunnsvitenskapene klarer å både trekke store linjer og å få innsikter fra individuelle perspektiver.

Pressebilder, taler, biografier om prisvinnerne, fagkomitéenes uttalelser og fakta om prisene legges ut på www.holbergprisen.no/presserom. Her ligger også kontaktinformasjon for ekspertkontakter.