Holbergprisen utlyser journaliststipender

29.03.2019

Holbergprisen utlyser i år to stipender for journalister som ønsker å delta på Holbergukens arrangementer

Holbergprisen utlyser to stipender for journalister som ønsker å være tilstede under Holberguken og intervjue årets prisvinnere, henholdsvis holbergprisvinner Paul Gilroy og Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén. Journalistene som blir valgt ut, vil inviteres på alle Holbergukens arrangementer, inkludert prisutdelingen og Holbergprisbanketten. For mer informasjon, se Holbergprisens engelske nettsider.