Holbergprisens styre har utpekt årets prisvinnere.

06.02.2022

Holbergprisens styre møttes den 3. februar i Bergen. Der utpekte de årets vinner av henholdsvis Holbergprisen og av Nils Klim-prisen.

For kort tid siden møttes henholdsvis Holbergkomitéen og Nils Klim-komitéen for å anbefale hver sin prisvinner. Begge komitéer foretok sine drøftelser via videokonferanse, på grunn av pandemien.

Nils Klim-komitéen møttes den 17. januar for å vurdere en kortliste på seks personer, basert på 12 innkomne nominasjoner. Komitéen har bestått av:

 • Ástráður Eysteinsson (komitéleder), professor i komparativ litteraturvitenskap, University of Iceland.
 • Auli Vähäkangas, professor i pastoral teologi og prodekan ved Det teologiske fakultet, Helsingfors universitet.
 • Xavier Groussot, professor i europeisk rett og prodekan ved Det juridiske fakultet, Lunds universitet.
 • Grete Brochmann, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Dorthe Staunæs, professor i sosialpsykologi, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Emdrup, Aarhus Universitet.

Holbergkomitéen trådte sammen den 28. januar for å vurdere sine kandidater. Av 110 innkomne nominasjoner, fordelt på 93 kandidater, var det her laget en kortliste på fem personer. Komitéen har besått av:

 • Heike Krieger (komitéleder), professor, Institute for International Law, European Law and Comparative Public Law, Freie Universität Berlin og Max Planck Fellow.
 • Cui Zhiyuan, professor, School of Public Policy and Management, Tsinghua University.
 • Ann Phoenix, professor, IOE-Social Research Institute, University College London.
 • Jean Grondin, professor, Department of Philosophy, University of Montreal.
 • Luke Bretherton (varamedlem i 2021/2022), Robert E. Cushman Distinguished Professor of Moral and Political Theology og Senior Fellow ved Kenan Institute for Ethics, Duke University.

Den 3. februar møttes Holbergprisens styre og fattet vedtak om tildeling Holbergprisen og Nils Klim-prisen, basert på anbefalingene til de to fagkomitéene. Til stede var:

 • Kjersti Fløttum (styreleder), professor i fransk språkvitenskap, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.
 • Hans Petter Graver, professor, Institutt for privatrett, Universitetetet i Oslo.
 • Siv Ellen Kraft, professor i religionsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet.
 • Torkild Hovde Lyngstad, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
 • Lise Rye, Professor i europeisk samtidshistorie, Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU.
 • Knut Olav Åmås, direktør for Stiftelsen Fritt Ord.

Hvem som tildeles Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2022, kunngjøres den 14. mars kl. 9:00, norsk tid. Kunngjøringen kan følges direkte her: