Holbergprisens verdi økes til kr. 6 millioner.

12.02.2018

Holbergprisens styre besluttet den 13. februar at pengeverdien av Holbergprisen økes fra kr. 4,5 millioner til kr. 6 millioner. Nils Klim-prisen økes fra kr. 300.000 til kr. 500.000.

«Vi er svært tilfredse med at vi nå kan øke prisenes størrelse,» sier styreleder Sigmund Grønmo. «Holbergprisen har vært verdt 4,5 millioner kroner helt siden den ble etablert i 2003. Nå økes prisen til samme nivå som Abelprisen i matematikk, og Holberprisen befester sin posisjon som en av verdens største årlige priser innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.»

Økningene i Holbergprisens og Nils Klim-prisens pengeverdi trer i kraft i 2018 og kommer etter at Stortinget i årets statsbudsjett økte bevilgningen til Holbergprisen med nesten kr. 4,5 millioner, til drøyt kr. 16,3 millioner totalt.

I tillegg til at prisenes størrelse nå økes, gir bevilgningen Holbergprisen mulighet til å øke sitt aktivitetsnivå og styrke formidlingsarbeidet, for derved å gjøre prisen mer kjent.

Holbergprisen ble opprettet av Stortinget i 2003 som en internasjonal forskningspris innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen administreres av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Tidligere prisvinnere inkluderer Onora O’Neill (2017), Stephen Greenblatt (2016) og Marina Warner (2015).

Nils Klim-prisen deles ut til nordiske forskere som er under 35 år ved nominasjonsfristen, og den dekker de samme fagfeltene som Holbergprisen. I 2017 gikk prisen til den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken.

På styremøtet 13. februar ble det også besluttet hvem som blir årets vinnere av Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Beslutningen blir kunngjort den 14. mars under en seremoni ved Bibliotek for Humaniora, Universitetet i Bergen. Arrangementet blir også direktestrømmet på Holbergprisens nettsider, holbergprisen.no.

Begge prisene deles ut under en seremoni i Universitetsaulaen den 6. juni.

Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2019 er 15. juni.