Holbergprisvinner Achille Mbembes takketale

01.06.2024

Holbergprisvinnerens tale gjengis i sin helhet.