Ian Hacking in memoriam.

15.09.2023

Minneord for Ian Hacking, som ble tildelt Holbergprisen i 2009.

Minneordet kan leses på Holbergprisens engelske nettsider.