Intervju med Paul Gilroy

30.05.2019

Professor Paul Gilroy er tildelt Holbergprisen 2019. Vi spurte han om hans forskning, kritiske rasestudier, dobbel bevissthet og hva det betyr å være menneske.

Se "Q & A med Paul Gilroy" på våre engelske nettsider.