Julia Kristeva utnevnt til Frankrikes høyeste æresbevisning

06.01.2015

Tidenes første Holbergprisvinner ble utnevnt til Kommandør av den franske Æreslegionen -"commandeur de la Légion d’honneur”- 21.desember 2014. Holbergprisen gratulerer!

Frankrikes president François Hollande utnevnte Julia Kristeva til Kommandør av den franske Æreslegionen -"commandeur de la Légion d’honneur”- 21.desember 2014. Æreslegionen er Frankrikes høyeste æresbevisning. Holbergprisen gratulerer!

Senest i november, ti år etter at hun mottok Holbergprisen, var Kristeva i Bergen da hun holdt en forelesning i serien av Holbergforelesninger som et ledd i markeringen av Holbergprisens 10-årsjubileum. I foredraget New Forms of Revolt snakket Kristeva om ulike forståelser av opprør i lys av nåtidig samfunnsutvikling.

Julia Kristeva (1941-) er direktør ved Institutt for tekst- og dokuments-vitenskap ved Paris' 7. universitet og praktiserende psykoanalytiker.