Overraskende grad av lese- og skriveferdigheter blant stammefolk

04.10.2017

Kjærlighetsbrev og graffiti er noen av bruksområdene for stammeskriftspråk som er relativt lite kjent for mye av omverdenen, forklarte Michael Cook.

Den 27. september inviterte Holbergprisen og Det norske generalkonsulatet i New York til et arrangement i generalkonsulens residens.

Under arrangementet fikk gjester fra akademia få høre om Holbergprisen, og holbergprisvinner fra 2014 Michael Cook holdt et foredrag over temaet "How to Achieve Mass Literacy Without Really Trying." Cook tok for seg tre stammefolk i fjerntliggende områder av verden og så også på hvordan disse historisk har utviklet en overraskende grad av skrivekunnskap.

En lengre omtale av arrangementet finnes på Holbergprisens engelske sider.

Michael Cook er Class of 1943 University Professor of Near Eastern Studies ved Princeton University. Som religionshistoriker er han ekspert på Islamsk historie. I 2014 mottok han Holbergprisen, blant annet for sin banebrytende forskning på områder som osmanske studier, dannelsen av tidlige islamske politiske fellesskap, Wahhabiyya-bevegelsens historie og islamsk rett, etikk og teologi.