Shmuel Noah Eisenstadt (1923-2010)

02.09.2010

Vinner av Holbergs internasjonale minnepris 2006, professor Shmuel Noah Eisenstadt, døde 2. september 2010.

Fra uttalelsen til Holbergprisens akademiske komite 2006:

"Shmuel N. Eisenstadt har med enestående kvalitet og originalitet utviklet komparativ kunnskap om sosial endring og modernisering og om sammenhenger mellom kultur, verdi- og trossystemer og politiske institusjoner. Han kombinerer sosiologisk teori med historisk og empirisk forskning i studiet av moderniteter og sivilisasjoner." Les mer

Prosessene som forandret verden

Internasjonale forskere fra hele verden deltok på Holbergprisens symposium i forbindelse med tildelingen. Et sentralt tema er Eisenstadts forestilling om multiple moderniteter. Les mer.

Om Shmuel N. Eisenstadt

På et systematisk nivå har Eisenstadt i løpet av de siste femten årene funnet fram til det som er blitt det fremste alternativet til både klassisk moderniseringsteori og ideene om et uunngåelig sammenstøt mellom sivilisasjoner, nemlig paradigmet om multiple moderniteter. Les mer.