Slavoj Žižek: kommunist eller provokatør?

12.11.2019

Slavoj Žižek er en av verdens mest kjente marxister, som hyppig har argumentert for å erstatte kapitalismen med et annet økonomisk system. 7. desember kommer han til Holbergdebatten. Kaller «vestens farligste filosof» seg for kommunist bare for å provosere?

Slavoj Žižek har ikke bare har én doktorgrad, men to: én i filosofi og én i psykoanalyse. Han har skrevet titalls bøker og artikler og blir hyppig publisert i internasjonale aviser. Ofte tar Žižek for seg populærkulturelle utrykk som filmer og TV-serier, og han gjør filosofi tilgjengelig for alle når han analyserer for eksempel TV-serien av Margaret Atwoods dystopiske framtidsromaner Handmaid’s Tale, eller Batman i filmen The Dark Knight Rises.

Kapitalismen har enorme utfordringer

I vår debatterte Slavoj Žižek med den verdenskjente kanadiske psykologen Jordan Peterson. I løpet av debatten ble spørsmålet reist om det er slik at Žižek definerer seg som kommunist bare for å provosere. Filosofen har nemlig et bilde av sovjetdiktatoren Josef Stalin hengende i gangen hjemme – bare for å forskrekke nye besøkende, ifølge ham selv.

Žižek spurte retorisk om hvorfor han fortsatt definerer seg som kommunist, når kommunismen i det 20. århundre resulterte i diktatoriske regimer hvor millioner av mennesker døde. Svaret han ga, var at kapitalismen vant den ideologiske striden, men at dagens globale kapitalisme har enorme utfordringer.

For det første gjelder dette forurensning og global oppvarming, som har skapt klimakrise og økologisk katastrofe. For det andre har biogenetisk forskning åpnet opp for nye måter å kontrollere menneskesinnet på. Den tredje utfordringen han peker på, er at splittelse og ulikhet i samfunnet øker, selv om nye kommunikasjonsformer gjør at vi er tettere sammenbundet enn noen gang.

Žižek mener vi må innse at en katastrofe er forestående, og at vi bør handle deretter. Dessverre, sier han, er det vanlig at man forsøker å beskytte seg selv mot verdens kaos ved å sette opp stengsler og murer, heller enn å erkjenne katastrofen.

En kommunist og en libertarianer

Den 7. desember kommer Žižek til Holbergdebatten i Bergen, hvor han skal holde innlegget "Why I Am Still A Communist". Den amerikanske økonomiprofessoren Tyler Cowen er moderator under arrangementet og skal intervjue Žižek.

Cowen er har blitt kåret av tidsskriftene The Economist og Foreign Policy til en verdens mest innflytelsesrike tenkere. Han er kjent som en libertarianer som finner økonomiske markeder i alt. Cowen skriver daglig på bloggen Marginal Revolution og intervjuer sentrale samfunnsaktører på podcasten Conversations with Tyler.

Holbergdebatten 2019 er en sjelden mulighet til å se Cowen og Žižek diskutere både ideologi og internasjonale hendelser. Arrangementet finner sted i Universitetsaulaen i Bergen, 7. desember, kl. 15:00. Debatten kan også sees direkte her:

Av: Hanne Iglebæk Christensen