Utlysning for ph.d.-kandidater: Mesterklasse med Achille Mbembe

14.03.2024

Holbergprisen inviterer fem ph.d.-stipendiater i de nordiske landene til Bergen for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner, Achille Mbembe, 5. juni 2024. Søknadsfrist er 25. april 2024.

Doktorgradsstipendiater i de nordiske landene kan nå søke om å delta i mesterklasse med Holbergprisvinner Achille Mbembe, onsdag 5. juni, kl. 10.00-12.00. Arrangementet er en del av programmet for Holberguken 4. - 7. juni.

Utgifter til transport og opphold vil bli dekket av Holbergprisen, og de som får plass vil også få tilbud om å delta som gjester på det offisielle programmet under Holberguken. Arrangementet er åpent for publikum. Det vil bli direktesendt, og video vil bli liggende på YouTube. 

“Thoughts on the Planetary”

Temaet for årets mesterklasse er “Thoughts on the Planetary”. Se engelsk versjon av denne siden for nærmere omtale.

Format og forberedelser

Som deltaker vil du bli bedt om å forberede et innlegg på 5 minutter relatert til temaet, og med grunnlag i ditt eget arbeid. Utover kjennskap til tekstene oppgitt som relevant lesing under, ber vi også om at deltakerne forbereder spørsmål og kommentarer til professor Achille Mbembe på forhånd. Diskusjonen kommer til å foregå på engelsk, og vi gjør oppmerksom på at dette er et åpent publikumsarrangement.

Relevant lesning 

  • Achille Mbembe, Out of the Dark Night. Essays on Decolonization (New York, Columbia University Press, 2020), pp. 1-41; 42-89; 223-230
  • Achille Mbembe, Critique of Black Reason (Durham, Duke University Press, 2017), Introduction (pp.1-9), Chapter 1 and 2 (pp. 10-77) and Epilogue (pp. 179-184).
  • Achille Mbembe and David Theo Goldberg. "The Reason of Unreason: Achille Mbembe and David Theo Goldberg in conversation about Critique of Black Reason", Theory, Culture & Society, volume 35, 7-8, 2018.
  • Achille Mbembe, "Futures of Life & Futures of Reason", Public Culture, volume 33, 1, 2021, pp. 11-33.
  • Achille Mbembe, Brutalism (Durham, Duke University Press, 2023), Introduction & Conclusion, pp. 1-26; pp. 126-150.
  • Achille Mbembe, The Earthly Community. Reflections on the Last Utopia (Rotterdam, V2_Publishing, 2022), Introduction, Chapter 5 and Conclusion (pp. 7-34; 101-125)

Litteraturlisten utgjør samlet ca 300 sider.

Hvordan søke

Du kan søke om å delta ved å fylle ut skjemaet under. I skjemaet vil du bli spurt om å skrive et kort motivasjonsbrev (maksimum 3500 tegn) og legge ved CV og kontaktinformasjon. Søknadsfristen er 25. april 2024.

Søk her: Mesterklasse 2024

Om du har spørsmål til arrangementet, søknadsskjemaet eller praktiske ting, er du velkommen til å ta kontakt med Holbergsekretariatet på info@holbergprisen.no.