Utlysning for Ph.D.-kandidater: Mesterklasse med Joan Martinez-Alier

15.03.2023

Holbergprisen inviterer fem Ph.D.-stipendiater i de nordiske landene til Bergen den 7. juni, for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner, Joan Martinez-Alier. Temaet for diskusjonen er "Political Ecology in the Arctic".

Doktorgradsstipendiater i de nordiske landene kan nå søke om å delta i mesterklasse med Holbergprisvinner Joan Martinez-Alier, onsdag den 7. juni, kl. 10.00-12.00. Utgifter til transport og opphold vil bli dekket av Holbergprisen, og de som får plass vil også få tilbud om å delta som gjester på det offisielle programmet under Holberguken 6. - 9. juni. Søknadsfristen er 20. april. Arrangementet er åpent for publikum. Det vil bli direktesendt, og video vil bli liggende på YouTube.

"Political Ecology in the Arctic"

Temaet for årets mesterklasse er "Political Ecology in the Arctic". Se engelsk versjon av denne siden for nærmere omtale. 

Om Joan Martinez-Alier

Professor Joan Martinez-Alier er en av verdens ledende forskere innen økonomi, politisk økologi og klimarettferdighet. Han blir tildelt Holbergprisen i 2023 for hans fremragende forskning som integrerer samfunnsvitenskap og naturvitenskap og fremholder særlig viktigheten av en menneskesentrert form for økonomi. Martinez-Aliers tilnærming avviser økonomiske modeller basert på en utvinning av naturressurser hvor formålet er konsum og materiell akkumulasjon. Hans økonomiske rammeverk setter heller målet om en rik menneskelig og miljømessig vekst i sentrum og skaper slik en alternativ, pluralistisk teori om fastsettelse av verdi, som grunnlag for økonomiske vurderinger. Han har tilhørighet til Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Martinez-Alier er medlem og en av grunnleggerne av the International Society for Ecological Economics. Han grunnla også the Institute of Environmental Science and Technology (ICTA-UAB) ved UAB. 

Format og forberedelser

Som deltaker vil du bli bedt om å forberede et innlegg på 5 minutter relatert til temaet, og med grunnlag i ditt eget arbeid. Utover kjennskap med tekstene oppgitt som relevant lesing under, ber vi også om at deltakerne forbereder spørsmål og kommentarer til professor Joan Martinez-Alier på forhånd. Diskusjonen kommer til å foregå på engelsk, og vi gjør oppmerksom på at dette er et åpent publikumsarrangement.

Relevant lesning:

Martinez-Alier, J., L Temper, D Del Bene, A Scheidel. 2016. Is There a Global Movement for Environmental Justice. J. of Peasant Studies. 43 (3), 731-755. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2016.1141198

Scheidel, A., D. Del Bene, Juan Liu, G. Navas, S. Mingorría, F. Demaria, S. Avila, Brototi Roy, I. Ertör, L. Temper, J.Martínez-Alier 2020. Environmental conflicts and defenders: A global overview. Global Environmental Change, 63.
102104. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020301424

B Roy, A Schaffartzik. Talk renewables, walk coal: The paradox of India's energy transition 2021. Ecol. Econ 180. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800920303232

Hanacek, Ksenija and J. Martinez-Alier, 2021, Nuclear supply chain and environmental justice struggles in Soviet and Post-Soviet countries. Post-Communist Economies. https://doi.org/10.1080/14631377.2021.1943917

Hanacek, K., M. Kröger, A. Scheidel, F. Rojas, J. Martinez-Alier. 2021. On thin ice. The Arctic commodity extraction frontier and environmental conflicts. Ecological Economics. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107247

Saes, B. M., D. Del Bene, R. Neyra, L.Wagner, J. Martínez-Alier 2021, Environmental justice and corporate social irresponsibility: the case of the mining company Vale S.A. Ambiente e Sociedade, 24. https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20210014vu2021l4id

Martinez-Alier, J. 2021. Mapping ecological distribution conflicts: The EJAtlas. Extractive industries and Society, 8(4), 2021, https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.02.003

Bisht, Arpita and J. Martinez-Alier. 2022. Coastal sand mining of heavy mineral sands: Contestations, resistance, and ecological distribution conflicts at HMS extraction frontiers across the world. J. of Industrial Ecology. https://doi.org/10.1111/jiec.13358

All the articles recommended are about movements for environmental justice, and they are written with materials from the Environmental Justice Atlas at world, regional or company level. With this background, in the class for Nordic PhD students, Professor Martinez-Alier will introduce some environmental conflicts registered in the EJAtlas from the Arctic region (Scandinavia, Iceland, Greenland, Canada, Alaska and the Russian Arctic). He will further comment on the commodities, the protagonists of the conflicts, the repertoires of action and the outcomes, aiming also to motivate PhD students to engage with, contribute to or critique the Environmental. Justice Atlas.

Selection of Arctic conflicts registered in the EJAtlas:
1. Lofoten lands: keep the oil under the sea.
2. Litigation on oil in the Arctic: climate justice in Norway.
3. Fosen Vind project Storheia and Roan windfarms invalidated by Supreme Court, Norway.
4. Copper mining in Repparfjord, Norway: incommensurable values.
5. Large-scale Wind Farm in Sami reindeer land, Sweden.
6. A valuation contest on nickel mining in Rönnbäcken, Västerbotten, Sweden.
7. Iron mining in Kallak and Kiruna, Sweden.
8. In Finland: Sakatti cobalt mine.
9. Prirazlomnoye oil field in the Russian Arctic: opposition by Greenpeace.
10. Rezoning of Numto reserve area, indigenous peoples and oil drilling in Russia.
11. Yamal peninsula, Gydan, Taymir: natural gas and coal from the Russian Arctic.
12. Sabetta port.
13. Norilsk, metal mining and pollution in Russia.
14. Oil in Alaska National Wildlife Refuge.
15. Mackenzie Valley pipeline in Canada.
16. Mining in Canada’s most distant frontier: Baffin Island and iron ore.
17. Yellowknife gold mine and arsenic in Canada.
18. Greenland: Kvanefjeld/ Kuannersuit.
19. Iceland: hydroelectricity and aluminum smelting
20. Conclusions: resistance and networking across eight countries.

Hvordan søke

Du kan søke om å delta ved å fylle ut skjemaet under. I skjemaet vil du bli spurt om å skrive et kort motivasjonsbrev (maksimum 3500 tegn) og legge ved CV og kontaktinformasjon. Søknadsfristen er 20. april, 2023.

Søk her: Mesterklasse 2023

Om du har spørsmål til arrangementet, søknadsskjemaet eller praktiske ting, er du velkommen til å ta kontakt med Holbergsekretariatet på info@holbergprisen.no.