Vinnerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2016

11.03.2016

Holbergprisen 2016 tildeles litteraturprofessor ved Harvard University, Stephen Greenblatt for hans arbeid innen Shakespeare- og renessanseforskning og brede innflytelse innen humaniora de siste fire tiår. Førsteamanuensis Sanja Bogojević ved Lunds universitet får Nils Klim prisen 2016 for sin juridiske forskning på EUs miljølovgivning og utslippshandel.

Holbergprisen, som betegnes som "nobelprisen” innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, er en forskningspris på 4,5 millioner kroner opprettet av Regjeringen i 2003. Vinneren skal ha påvirket internasjonal forskning innenfor prisens fagfelt på en avgjørende måte. Litteraturviteren og forfatteren Stephen Greenblatt får i år prisen for sitt fremragende forskningsbidrag innen litteraturvitenskap, historie og kulturvitenskap. Han vil motta prisen under en seremoni ved Universitetet Bergen i Universitetsaulaen den 8. juni.

Greenblatt sier det er hans livslange prosjekt å åpne litteraturstudier opp for de historiske, kulturelle og – i bredeste forstand – antropologiske energiene som strømmer gjennom stor kunst. "Kunsten er nært knyttet til livene vi lever, og enten vi vet det eller ikke, er livene våre tett sammenvevd med kunsten”, sier han. Greenblatt anser tildelingen av prisen som en anerkjennelse av humanvitenskapenes betydning i vårt daglige liv.

Litteratur og kontekst

Greenblatt mottok en Pulitzer-pris og en National Book Award for sin siste bok, The Swerve: How the World Became Modern (2011). Her fortelles historien om hvordan en pavelig utsending på 1400-tallet oppdaget et tapt eksemplar av boken Om tingenes natur av den romerske poeten Lucretius. Denne boken inneholdt idéer som ble viktige for den moderne tid.

Greenblatts mest leste verk er biografien Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare (2004), som er oversatt til 16 språk. I dette innovative portrettet av Shakespeare og hans verk, vektlegger Greenblatt forhandlingene og utvekslingene mellom den kulturelle konteksten og de litterære tekstene, snarere enn bare å analysere tekstene isolert. Dette er karakteristisk for nyhistorisme-retningen, som Greenblatt grunnla på 1980-tallet, blant annet med boken Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (1980).

"Greenblatt har på en elegant måte åpnet opp for nye måter å forstå Shakespeare og renessansen på. Dermed har han også gitt oss et vokabular som gjør det lettere å forstå vår egen tid og vår historie, så vel som forholdet mellom ordet og verden.”
Pratap Bhanu Mehta, leder Holbergkomitéen

Nils Klim-prisen til EU-forsker

Nils Klim-prisen tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss eller teologi. Prisen går i år til den svenske juristen Sanja Bogojević, førsteamanuensis ved Juridiska institutionen, Lunds universitet, for hennes forskning på EUs miljølovgivning og utslippshandel.

Bogojević gav i 2013 ut boken Emissions Trading Schemes: Markets, States and Law (Hart Publishing), basert på hennes doktorgradsavhandling om EUs miljølovgivning og handelen med utslippskvoter.

Boken er et originalt forskningsarbeid, samtidig utgjør dette arbeidet et første steg i bruk av diskursanalyse for å avdekke uuttalte premisser i studier av lovverk. Spørsmålet om utslippshandel er i tillegg en høyst relevant samfunnsproblematikk
Frans Gregersen, leder av Nils Klim-komitéen

.

Stat, marked og maktfordeling

"Min forskning på karbonmarkedet viser hvordan debattene om handel med utslippskvoter mest grunnleggende handler om et juridisk dilemma, nemlig hvem som skal være regulerende myndighet på dette området, og hvordan denne makten skal fordeles”, sier Bogojević, "I debatten fremstår det ofte som om utslippshandelen enten styres gjennom markedsmekanismer eller etter prinsipper om statlig regulering, men min forskning viser hvordan staten og markedet fungerer i et symbiotisk forhold på dette området.”