Nils Klim-komitéens anbefaling er klar

26.01.2021

Nils Klim-komitéen har møttes og vedtatt sin anbefaling om årets prisvinner.

Den 22. januar hadde Nils Klim-komitéen i et virtuelt møte, der de vurderte kandidatene for Nils Klim-prisen 2021. Prisen tildeles årlig til en forsker under 35 år, fra et nordisk land, for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

På grunn av utfordringene knyttet til covid-19-pandemien, har Holbergprisens styre bestemt at nominasjonene for 2020 skal inkluderes ved vurderingen av årets kandidater. Dermed var det totalt 29 nominerte som ble vurdert av komitéen i år, noe som er rekordmange. 

Det var mange sterke kandidater for 2021-prisen, men en komitéen traff en enstemmig avgjørelse. Deres anbefaling legges frem for Holbergprisens styre, som møtes 2. februar for å fatte vedtak om årets tildeling av Holbergprisen og Nils Klim-prisen.

Følgende medlemmer av Nils Klim-komitéen deltok på møtet:•    Ástráður Eysteinsson, professor i komparativ litteraturvitenskap, University of Iceland. (Fungerende komitéleder.)   

•    Auli Vähäkangas, professor i pastoral teologi og prodekan ved Det teologiske fakultet, Helsingfors Universitet.

•    Xavier Groussot, professor i europeisk rett og prodekan ved Det juridiske fakultet, Lunds universitet.

•    Grete Brochmann, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Dorthe Staunæs, professor i sosialpsykologi ved Aarhus Universitet og leder av Nils Klim-komitéen, deltok ikke, på grunn av inhabilitet.

Kunngjøring

Kunngjøringen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2021 finner sted 5. mars kl 15:00. I år vil kunngjøringsseremonien være virtuell, og den kan sees på Holbergprisens nettside og YouTube-kanal.

Nominér en kandidat

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen innen den 15. juni hvert år. Årets nominasjonsskjema vil bli tilgjengelig om kort tid. Mer informasjon finnes her.