Nils Klim-prisvinner Frederik Poulsens takketale

08.06.2021

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Frederik Poulsens tale fra prisutdelingen 9. juni 2021.

Talen gjengis i sin helhet på Holbergprisens engelske nettsider.