Nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen 2024 er nå åpent!

10.10.2022

Aktuelle kandidater til Nils Klim-prisen er forskere under 35 år fra/i Norden som har utmerket seg ved særlig betydningsfullt vitenskaplig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen er nå åpnet.

Nils Klim-prisen deles ut årlig til en ung forsker fra/i Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet.

Nominasjonsfristen for 2024 er utsatt fra den 15. juni til 20. juni grunnet tilfeller med tekniske feil.

Krav til nominasjonene:

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Nils Klim-prisen. Vi ber om at alle som ønsker å nominere kandidater benytter det digitale nominasjonsskjemaet. I skjemaet ber vi om at du oppgir følgende informasjon og dokumenter som grunnlag for fagkomitéens vurdering: 

  • Et nominasjonsbrev, som må skrives på engelsk, og inneholde en begrunnelse for nominasjonen på 1000-3000 tegn (inkl mellomrom).
  • En oppdatert CV og publikasjonsliste for kandidaten, skrevet på engelsk.
  • Utvalgte eksempler på kandidatens vitenskaplige arbeid (maksimalt fem filer). Vi ber om at du ikkje laster opp hele avhandlinger/bøker, men heller utdrag eller utvalgte kapitler, inkludert innholdsfortegnelse og referanser. Dokumentene kan lastes opp direkte i skjemaet.
  • Kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i vurderingen av kandidaten.

 Ellers gjelder følgende vilkår:

  • Kandidaten kan ikke være eldre enn 35 år ved nominasjonsfristen. Tid benyttet til foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon og/eller sykmeldingsperioder kan trekkes fra. Det er ikke krav om at nominator innhenter informasjon om helse og andre sensitive personopplysninger. Tvilstilfeller vil bli undersøkt og avklart av Holbergprisens sekretariat i tråd med gjeldende forskrifter.
  • Aktuelle kandidater må være nordiske statsborgere eller ha hovedtilknytning til en nordisk forskningsinstitusjon.
  • Selvnominasjoner vil ikke bli akseptert.
  • Nominasjoner er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort.
  • Merk vennligst at kun dokumentasjon skrevet på engelsk eller et nordisk språk vil bli tatt med i fagkomitéens vurdering.

Nominasjonsskjema

Nominasjonsskjemaet sendes inn digitalt og skjemaet finner du her: Nominasjonsskjema for Nils Klim-prisen 2024.