Seminar: "Achille Mbembe: Å tenke verden fra Afrika"

Velkommen til et åpent seminar om årets Holbergprisvinner: Historiker, politisk teoretiker og offentlig intellektuell Achille Mbembe.

I samarbeid med Holbergprisen inviterer Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Forskergruppe for Radikal filosofi og litteratur til åpent seminar/lesesirkel om årets Holbergprisvinner: historiker, politisk teoretiker og public intellectual Achille Mbembe.

Seminaret vil gi korte introduksjoner til sentrale tekster og begreper i Mbembes tenkning, og det åpner for bred diskusjon om hans arbeid som helhet. Hver introduksjon er tilknyttet foreslått litteratur, men alle er velkomne, uavhengig av om de har hatt tid til å lese tekstene.

Arrangementet finner sted i SKOKs møterom og digitalt. Ingen påmelding kreves for fysisk deltagelse. For deltagelse via Zoom: Vennligst benytt dette påmeldingsskjemaet.

Program og foreslått lesning

Introduksjon: Kari Jegerstedt, SKOK: Thinking the world from Africa

Marry-Anne Karlsen og Christine M. Jacobsen, Institutt for sosialantropologi: Temporality in the Postcolony.

Foreslått litteratur: "Time on the Move” og “The final Manner”, i On the Postcolony (2001)

Kjersti Aarstein, SKOK: Necropolitics and Palestine

Foreslått litteratur: "Necropolitics" (2003)

Gisle Selnes, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier:

Violence, State of Exception and Enmity in Politiques de l’inimite

Foreslått litteratur: "The Society of Enmity” i Necropolitics (2019)

Johannes Grytnes, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier:

Decolonization and the University in Neoliberal Times

Foreslått litteratur: "Decolonizing the University: New Directions” (2016)

Svati Shah, SKOK: Critique of Black Reason and the Antropocene

Foreslått litteratur: "The Clinic of the Subject" i Critique of Black Reason (2017)

Kari Jegerstedt, SKOK: The Becoming Black of the World and Mbembe’s Planetary Trilogy

Foreslått litteratur: "Preface" og “Introduction” i Brutalism (2024) og "The Universal Right to Breathe" i The Earthly Community (2022)

All litteratur er tilgjengelig på nett. Dersom du ønsker kopi av en PDF, kontakt Kamilla Stølen.

Velkommen!

Dato

til 14:00, CEST.
Sted
Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gate 6. Møterom 904, 9. etasje.
Praktisk informasjon
Seminaret vil foregå på engelsk. Ingen påmelding kreves for fysisk deltagelse. For deltagelse via Zoom: Vennligst benytt påmeldingsskjemaet i lenken.