Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.

Fagjuryens arbeid

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen på grunnlag av innsendte lærerrapporter.  Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevene som har deltatt få diplom tilsendt fra Holbergprisen i skolen.

Fagjuryen er i tillegg ansvarlig for utvelgelsen av deltagerskolene hvert år. Nye medlemmer av fagjuryen velges av Holbergstyret for perioder på fire år. I valget av nye medlemmer legges det vekt på å opprettholde geografisk spredning og faglig bredde.


Fagjuryen 2021 / 2022

 • Stine Helena Bang Svendsten
 • Stine Helena Bang Svendsen (Juryleder), 
  Førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Hallvard Kjelen
 • Hallvard Andre Kjelen, Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet
 • Sveinung Arnesen
 • Sveinung Arnesen, Samfunnsforsker ved NORCE, Førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Åsne Berge
 • Åsne Berge, Avdelingsleder for studiespesialiserende fag ved Vest-Telemark videregående skole
 • Image
  Jørn Ljunggren
 • Jørn Ljunggren, Forsker ved NOVA, OsloMet