Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.

Fagjuryens arbeid

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerprisen på grunnlag av innsendte lærerrapporter.  Alle innsendte elevprosjekter og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevene som har deltatt få diplom tilsendt fra Holbergprisen i skolen.

Fagjuryen er i tillegg ansvarlig for utvelgelsen av deltagerskolene hvert år. Nye medlemmer av fagjuryen velges av Holbergstyret for perioder på fire år. I valget av nye medlemmer legges det vekt på å opprettholde geografisk spredning og faglig bredde.


Fagjuryen 2022 / 2023

 • Image
  Jørn Ljunggren
  Jørn Ljunggren 
  (juryleder), Forsker ved NOVA, OsloMet
 • Image
  Stine Helena Bang Svendsen
  Stine Helena Bang Svendsen
  Førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Image
  Hallvard Andre Kjelen
  Hallvard Andre Kjelen
  Førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet
 • Image
  Elise Birkeland Djupedal
   Elise Farstad Djupedal,
  Stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
 • Image
  Tale Birkeland Engebretsen
  Tale Birkeland Engebretsen,
  Lektor i norsk, historie og tysk. Fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret, Porsgrunn videregående skole.