Erika Lind-Larsen. Foto: Silje Robinson

Vestby videregående skole

Viken
Erika Lind-Larsen

Vinner av Holbergprisen i skolen

Erika Lind-Larsen fra Vestby videregående skole kom på førsteplass i Holbergprisen i skolen 2024 med forskningsprosjektet "Lost in Translation?".

Hva er det som går tapt i en oversettelse, og – er det så farlig? Dette er spørsmål Lind-Larsen sette søkelyset på i sin rapport "Lost in Translation?" Rapporten tar for seg oversettelsen av tegneserieromanen Heartstopper fra engelsk til norsk. 

I forskningsprosjektet tar Lind-Larsen utgangspunkt i en tegneserieroman og gjør en systematisk undersøkelse av oversettelse og ordvalg som viser hvilke valg en oversetter står overfor, og hva som står på spill. Prosjektet løfter også utfordringer som trange rammevilkår for oversettere i møtet med et kommersielt bokmarked.

Fagjuryens uttalelse

Rapporten handler om hva som kan forsvinne i oversettelsesprosessen fra et språk til et annet, her fra engelsk til norsk. Problemstillingen i undersøkelsen er: Hva er konsekvensene av at noe går tapt i oversettelsen fra et språk til et annet, og hva kan være mulige årsaker til at det skjer? Hvorfor er det problematisk?

Eleven sammenligner én bok som er utgitt på to ulike språk. Refleksjonene i forkant av lesningen gir en god innramming til prosjektet. Eleven informerer om sin språkbakgrunn og reflekterer godt rundt at det kan føre til eventuelle feil, og viser også bevissthet rundt forskningsetikk og en ydmykhet som er viktig.

Både korte frister og kommersielle krav blir problematisert i forskningsrapporten, sammen med oversetterens ulike etiske og faglige overveielser. Lind-Larsen konkluderer med at hovedpersonen er mindre dynamisk og annerledes enn originalen, og at oversetteren er mer synlig i teksten enn det eleven ønsker. Rapporten fremviser godt akademisk håndtverk og rapporten gir ulike eksempler på at oversettelser kan føre til andre betydninger og meninger enn det eleven mener er forfatterens hensikt.  

Rapporten springer ut av elevens interessante observasjoner, og viser hvordan disse kan systematiseres på en analytisk grundig måte. Tematikken og fremgangsmåten viser stort mot og selvstendighet i både valg av tema og i fremvisningen av sine egne prosesser. Det fører til en rapport med en spesielt sterk analyse som imponerte juryen. Elevens engasjement og kunnskap kommer godt fram i en tekst der språket er godt, og hvor elevens stemme kommer tydelig frem.

I en tid hvor elevenes leseferdighet og kritiske tenkning diskuteres, viser dette prosjektet nettopp det store kritiske potensiale som bor i dagens elever.

Juryen gratulerer med et særlig solid og godt utført bidrag!

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisutdelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2023/2024

Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Åsta Dyrnes Nordø, førsteamanuensis, Institutt for politikk og forvaltning, Universitetet i Bergen

Fredrik Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT Norges arktiske universitet

Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.