Foto: Andrea Friestad Nyland / Holbergprisen

Fredric R. Jameson

USA
Duke University

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen 2008 ble tildelt den amerikanske litteraturviteren og kulturteoretikeren Fredric R. Jameson.

Begrunnelse fra Holbergprisens fagkomité:

"Fredric R. Jameson tildeles prisen for sitt fremragende bidrag til forståelsen av forholdet mellom sosiale formasjoner og kulturelle former i et prosjekt han selv beskriver som "sosiale formers poetikk". Hans arbeid kombinerer dyptgående teoretiske og filosofiske ideer med en samvittighetsfull trohet mot særskilte kulturelle objekter.

Selv om hans verk alltid bygger på litterære studier, har Jameson gitt oss verdifull innsikt innen kulturelle studier, hermeneutikk, arkitektonisk og postkolonial teori foruten i estetikk, film- og fjernsynsstudier og historie. Hans forskning utforsker et uvanlig bredt spekter av kulturelle objekter fra et stort geografisk område. Han har tatt for seg klassisk europeisk litterær tradisjon fra middelalderen til i dag, vestlig estetisk teori, europeisk, nordamerikansk og asiatisk film, science fiction og utopier, svensk kriminallitteratur, Rem Kolhaas' bygninger, Liszts symfonier og moderne kinesisk lyrikk. Mye av arbeidet er tilgjengelig i viktige antologier som The Ideologies of Theory, bind 1 og 2 (1988), Signatures of the Visible (1991) og Archaeologies of the Future (2005).

Jameson er kjent for sin maksime "Always historicize!" og forstår det kulturelle artefakt innenfor rammen av en gitt sosial og historisk formasjon, samtidig som han gir vestlig marxistisk kulturell teori en ny retning. Han motstår fristelsen til å se ethvert verk utelukkende som et uttrykk for dets sosiale kontekst og utforsker i hvilken grad forfattere og andre kunstnere har prøvd å "unnslippe historien". Det som særlig kjennetegner Jamesons arbeid, er dets åpenhet for svært mange synspunkter, også om de ligger langt fra marxistisk tradisjon, og hans evne til å innlemme og anerkjenne dem i sine egne synteser. Marxism and Form (1971) og The Prison-House of Language (1972) var banebrytende studier av formalisme og "den lingvistiske vendingen", som på samme tid var både beundrende og kritiske. Jamesons tolkningsteori blir til fulle utviklet i The Political Unconscious (1981) gjennom minneverdige fortolkninger av forfattere som Balzac, Gissing og Conrad.

Jamesons største kulturanalytiske bidrag er kanskje hans beretning om postmodernisme og postmodernitet. Hans epokegjørende bok Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism (1991) etablerte begrepet postmodernitet som en avgrenset periode med egne sosiale og kulturelle former. Beretningen om postmodernitet er formet av Jamesons vedvarende interesse for modernisme og modernitet, som begynte med Fables of Aggression: Wyndham Lewis, the Modernist as Fascist (1979) og kulminerte med A Singular Modernity (2002) og The Modernist Papers (2007).

Jameson er oversatt til mange språk og har hatt svært stor betydning, ikke bare i Europa og Nord-Amerika men i usedvanlig stor grad også i Asia. Selv om hans verk alltid bygger på litterære studier, har Jameson gitt oss verdifull innsikt innen kulturelle studier, hermeneutikk, arkitektonisk og postkolonial teori foruten i estetikk, film- og fjernsynsstudier og historie.

 

 

FREDRIC R. JAMESON (f. 1934)

Fredric R. Jameson er William A. Lane Jr. professor i komparativ litteratur og professor i romantikkstudier ved Duke University.

Links

Om Fredric R. Jameson

Holbergsymposiet 2008: "Foreign Relations In World Literature"