Foto: Holbergprisen / Marit Hommedal / Scanpix

Manuel Castells

Spania
University of Southern California (USC)

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen 2012 ble tildelt den spanske sosiologen Manuel Castells.

"Manuel Castells er den fremste sosiologen innen forskning om byer og urbanisering, om ny informasjons- og medieteknologi. Hans ideer og arbeider har formet vår forståelse av den politiske dynamikken i nettverkssamfunnets urbane og globale økonomier.

Han har kastet lys over maktstrukturene som ligger under vår tids teknologiske revolusjoner og deres konsekvenser. Han har bidratt til forståelse av hvordan sosiale og politiske bevegelser har utviklet seg sammen med de nye informasjonsteknologiene.

Castells trilogi, The Information Age, legger frem en omfattende teori om det globale informasjonsbaserte samfunn knyttet til urbane nettverk og mediekommunikasjon. Hans teoretiske bidrag bygger på empirisk forskning om endringsprosesser knyttet til mediemakt. Det nyeste arbeidet, Communication Power, er en innovativ analyse av hvordan ny medieteknologi kan gjøre det mulig å skape politisk endring ved å utfordre konsentrasjon av mediemakt.

I et av sine tidligste arbeid, The Urban Question (1972), stilte Castells spørsmål ved den dominerende tradisjonen som forklarte byutvikling utfra hvordan markeder fungerer på tvers av geografisk rom. I stedet argumenterte han for at politisk maktkamp er en del av dynamikken som ligger under det urbane livet. Castells hevdet at byer skapte «kollektive problemer» som verken kan forklares utfra tradisjonelle kapitalistiske eller klassiske marxistiske modeller. I The City and the Grass Roots (1983) utdypet han denne analysen av byen som et produkt av konflikten mellom sosiale bevegelser og urbane makteliter.
På nittitallet skiftet Castells fokus til forholdet mellom globalisering og fremvoksende informasjonsteknologier. I trilogien The Information Age: Economy, Society and Culture (1996-98), utdyper han sin forskning om urbane prosesser, økonomisk transformasjon, teknologisk endring og bevegelser i sivilsamfunnet. Det første bindet, The Rise of Network Society, hadde avgjørende betydning for vår forståelse av den globale informasjonskapitalismen. I The Power of Identity analyserer Castells hvordan nettverkssamfunnet fremmer organisert motstand og nye sosiale bevegelser. Det siste bindet, End of Millenium, er viet kulturelle endringsprosesser i ulike deler av verden, og hvordan ujevn utvikling oppstår som et resultat av ulike samfunns reaksjon på de nye teknologiene.

Castells siste bok, Communication Power (2009), plasserer maktbegrepet i sentrum av analysen av det organiserte næringslivet og dets maktutøvelse innen kultur, politikk og samfunn. I tillegg analyserer han de nye media sin rolle i utøvelsen av borgermakt gjennom sosiale bevegelser. Med sine visjonære utlegninger av fremveksten av og samspillet mellom nye maktformer i nettverkssamfunnets tidsalder, har Manuel Castells brakt vår tenkning om “det politiske” til et helt nytt nivå."

MANUEL CASTELLS (f. 1942)

Manuel Castells er professor i kommunikasjonsteknologi og samfunn ved University of Southern California (USC), Los Angeles og professor i kommunikasjon ved Annenberg School for Communication & Journalism. Castells er også professor ved Open University of Catalonia in Barcelona, og professor emeritus ved University of California, Berkeley.

Lenker

Personside ved Annenberg School for Communication and Journalism

Manuel Castells' nettsted

Holbergsymposiet: "Media and Democracy"

Holbergforelesningen: "Social Movements in the Internet Age"

Holbergprisens intervju med Manuel Castells

Manuel Castells' tale under prisoverrekkelsen 

Manuel Castells  i samtale på Festspillene i Bergen

Holberg jubileumsforelesning