Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024

Torsdag den 14. mars kunngjør vi vinnerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2024 i Universitetsaulaen i Bergen.

Under arrangementet vil rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, ønske velkommen, før Holbergprisens faglige leder, Bjørn Enge Bertelsen, kunngjør årets prisvinnere. Under markeringen vil vi også få høre fagkomitéenes begrunnelser. Til slutt vil fageksperter for de respektive prisene presentere prisvinnerne og deres forskning.

Det blir musikkinnslag og en lett servering.

***

Holbergprisen deles ut årlig til en forsker som har utmerket seg ved fremragende forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning, for eksempel ved utvikling av teori og metode. Prisen har en pengeverdi på 6 millioner norske kroner. 

Nils Klim-prisen deles ut årlig til en forsker under 35 år, som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi. Aktuelle kandidater må være nordiske statsborgere eller ha hovedtilknytning til en nordisk forskningsinstitusjon. Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet. Nils Klim-prisen har en verdi på 500 000 norske kroner. 

Dato

til 10:00, CET.
Sted
Universitetsaulaen i Bergen
Praktisk informasjon
Åpent for alle.
Påmelding kreves.