Lesegruppe: Achille Mbembe og teknologi

Senter for digitale fortellinger inviterer til lesegruppe, i samarbeid med Holbergprisen. Lesning av utvalgte tekster av Achille Mbembe etterfølges av en diskusjon om hans tilnærming til teknologi.

Under arrangementet vil Patrick Jagoda gi en fem minutters introduksjon om nekropolitikk og død i videospill, og Jill Walker Rettberg vil gi en fem minutters introduksjon til Achille Mbembes syn på teknologi i The Earthly Community and Brutalism.

Resten av timen blir viet til åpen diskusjon. Hvis andre ønsker å gi korte forberedte introduksjoner til spesifikke emner, bes de gi beskjed til Jill Walker Rettberg.

Anbefalt litteratur:

Se også nettsidene til Senter for digitale fortellinger.

Dato

til 13:00, CEST.
Sted
Senter for digitale fortellinger, Møterom LG1: Glasshuset, Langes gate 1-3, Universitetet i Bergen.
Praktisk informasjon
Arrangementet er åpent og krever ingen påmeldig.