Foto: Tomi Voho

Anne Birgitta Pessi

Finland
Finlands Akademi

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2008 ble tildelt den finske religionssosiologen Anne Birgitta Pessi.

Nils Klim-komitéens begrunnelse:

Dr. Pessi tok sin doktorgrad i 2004 ved Helsinki Universitet med en avhandling om frivillighet innenfor den evangelisk-lutherske kirken i Finland. Arbeidet er et godt eksempel på tverrfaglig arbeid i skjæringspunktet mellom teologi, sosialpolitikk og sosiologi. Studien avdekker det dynamiske samspillet mellom sosial uavhengighet og avhengighet i forhold til sosial tilknytning og religiøsitet, f.eks. hvordan nye typer nettverk og bånd er i ferd med å erstatte de mer tradisjonelle sosiale relasjoner. I avhandlingen utvikler hun en ny teoretisk tverrfaglig motivasjonsmodell, den såkalte "Octagon Model", som allerede har hatt en viss innflytelse på hennes fagområde. I sitt arbeid som forsker har dr. Pessi nå rettet blikket mot altruisme, rettferdighet i velferdsstaten, frivillighet og urban religion. Hun har deltatt i to internasjonale forskningsprogrammer og mottok nylig et stipend fra Finlands Akademi for et forskningsprosjekt om temaet Religion in Transforming Solidarity. Hun har en imponerende liste med publikasjoner alderen tatt i betraktning, og to av hennes artikler som er publisert i ledende akademiske tidsskrifter, var blant de mest nedlastede og siterte i 2006. Hun har forelest ved en rekke universiteter utenfor hjemlandet. I august 2004 fikk hun status som "visiting scholar" ved London School of Economics.

Anne Birgitta Pessi´s forskning befinner seg i grenselandet mellom teologi og samfunnsvitenskap, og i sine studier av altruisme kombinerer hun kvantitative undersøkelser og hermeneutisk tilnærming. Gjennom sin forskning har hun blitt involvert i den internasjonale diskursen om det sivile samfunn, sosial kapital, ærlighet og tillit. Hennes tilnærming er nyskapende idet den gir et mer mangfoldig bilde av sammenhengen mellom tro og frivillighet enn det tidligere studier har gjort."

ANNE BIRGITTA PESSI
(f. 1975)

Anne Birgitta Pessi er forsker ved Finlands Akademi og tilknyttet Helsinki Collegium for Advanced Studies (Helsingfors Universitets forskerkollegium). Hennes forskningsområde er religionssosiologi.

Lenker

Personside: Helsingfors universitet