Foto: Lars Kruse

Elisa Katariina Uusimäki

Finland / Danmark
Aarhus Universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2022 tildeles den finske teologen Elisa Uusimäki, for hennes betydelige forskningsbidrag innen studier av den antikke jødedoms litteratur og kultur.

Nils Klim-komitéen har besluttet å anbefale at Elisa Katariina Uusimäki blir tildelt Nils Klim-prisen 2022.

Elisa Uusimäki er lektor i hebraiske bibelstudier, Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Etter avlagt PhD-grad i teologi ved Helsingfors Universitet i 2013 har hun utført postdoktorprosjekter ved universiteter i Helsingfors, Jerusalem og Groningen, og hun har hatt forskningsopphold ved Yale University og New York University.

Uusimäki er en svært anerkjent og produktiv forsker innen den litterære og kulturhistoriske delen av antikkens jødedom. I hennes vidtrekkende arbeider beveger hun seg selvsikkert mellom Dødehavsrullene, tidlige jødiske skrifter og hellenistisk filosofi og forener innsikter fra slike varierte kilder på høyst originale måter. Uusimäki har allerede publisert nærmere førti fagfellevurderte artikler, vært medredaktør for tre antologier og skrevet to monografier: Turning Proverbs towards Torah: An Analysis of 4Q525 (2016) og Lived Wisdom in Jewish Antiquity: Studies in Exercise and Exemplarity (2021). Tildelingen av Det europeiske forskningsråds «Starting Grant» for prosjektet «An Intersectional Analysis of Ancient Jewish Travel Narratives» er den foreløpig siste i rekken av priser og tildelinger hun har mottatt.

Elisa Uusimäki er en særdeles vellykket akademiker innen sitt felt og kombinerer filologisk og hermeneutisk ekspertise med vidtrekkende språkkunnskaper når hun dypdykker i tekster og materiale som er høyst relevante for vår historiske forståelse av antikken. Både hennes forskningstemaer og metodebruk relaterer seg også tett til samtidige globale spørsmål. I hennes studier av kunnskaps- og visdomstradisjoner, deskriptiv etikk og kulturell interaksjon har hun adressert spørsmål knyttet til religionspraksis i antikken, kjønn, interseksjonalitet, sosiale hierarkier, slaveri og flere aspekter ved mobilitet. Nylig har hun også rettet fokuset mot kvinners reiser, betydningen av pest og reiserelatert angst.

Spennet i Elisa Uusimäkis forskning er bemerkelsesverdig, og både hennes originale forsknings-bidrag og hennes vellykkede kombinasjon av klassiske og kontemporære tilnærminger gjør hennes forskning særdeles imponerende. Hun er utvilsomt en verdig vinner av Nils Klim-prisen 2022.

På vegne av Nils Klim-komitéen,
Ástráður Eysteinsson, komitéleder

Elisa Katariina Uusimäki (f. 1986)

Elisa Uusimäki er lektor i hebraiske bibelstudier og antikk jødedom ved Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet. Hun er også forskningsleder for prosjektet “An Intersectional Analysis of Ancient Jewish Travel Narratives”, finansiert av Det europeiske forskningsrådet (2021-2026), ved samme universitet.

Uusimäki har en doktorgrad innen den hebraiske bibelen og semittisk filologi (2013) og har tittelen dosent i hebraiske bibelstudier og tidlig jødedom (2017), begge fra Helsingfors Universitet. Hun har arbeidet som gjesteforsker, blant annet ved University of Manchester, Yale University, and Hebrew University of Jerusalem.

Tidligere har Uusimäki vært fellow ved Helsinki Collegium for Advanced Studies, og hun deltar nå i tverrfaglige prosjekter, blant annet som associate fellow ved Aarhus Institute of Advanced Studies og som medlem av Det Unge Akademi ved Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Uusimäki spesialiserer seg på den antikke jødedoms litterære og kulturelle historie, med fokus på lesning av tidlig jødisk litteratur i sin bredere antikke østlige middelhavskontekst. Hun har publisert arbeider om visdom og deskriptiv etikk, religionspraksis i antikken, reise og kulturell interaksjon, kjønn, Dødehavsrullene og hellenistisk jødedom. Uusimäki har skrevet to monografier og har publisert et større antall artikler i prestisjefulle akademiske tidsskrifter, som Dead Sea Discoveries, Henoch, Journal for the Study of Judaism, Journal of Ancient Judaism og Vetus Testamentum.
 

LENKER

Personside ved Aarhus Universitet

Nils Klim-komitéens begrunnelse