Foto: Marcus Marcetic

Sanja Bogojević

Sverige
Lunds universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2016 ble tildelt den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević.

Nils Klim-komiteens begrunnelse:

Nils Klim-komitéen ser positivt på økningen i antall nominasjoner til prisen i 2015, noe som har bidratt til en skarp konkurranse om 2016-tildelingen. På bakgrunn av dette er det en glede for komitéen å kunne anbefale overfor styret i Holbergkomitéen at Nils Klim-prisen for 2016 tildeles den unge, innovative forskeren innenfor forskningsfeltet EU og miljølovgiving, D.Phil Sanja Bogojević (født 1982). Sanja Bogojević er universitetslektor ved Juridiska institutionen ved Lunds universitet. Hun er leder av høyeregradsstudier og nestleder av mastergradsprogrammet i European Business Law ved samme institutt.

Etter at hun forlot Borgarskolan i Malmö i 2001, har Sanja Bogojević fullført en internasjonal utdannelse med gradseksamener fra ledende universiteter i Tyskland, Frankrike og England. Studiene kulminerte med doktorgrad fra Oxford University i 2011. Ved hjelp av sin sterke akademiske bakgrunn har hun utviklet en særegen tilnærming til en sentral problematikk innenfor EUs miljølovgivning, hvor hun fokuserer på handelen med utslipp. Ifølge Bogojević kan utslippshandelen bli studert ved hjelp av tre ulike, men sammenhengende modeller. Dette er i seg selv et selvstendig bidrag, ettersom hun har utviklet disse modellene på grunnlag av diskursanalyser av eksisterende forskning om utslippshandelen. Hun anvender også diskursanalyse for å anskueliggjøre konsekvensene av disse ulike modellene for EUs regel- og lovverk i dette miljøspørsmålet. Hennes forskning munnet ut i boken Emissions Trading Schemes: Markets, States and Law (Hart Publishing 2013), som utgjør et fremragende bidrag til juridisk forskning. Hennes kolleger i fagfeltet kaller boken et originalt forskningsarbeid. Samtidig utgjør dette arbeidet et første steg i bruken av diskursanalyse for å avdekke uuttalte premisser i studier av lovverk. Spørsmålet om utslippshandel er i tillegg en høyst relevant samfunnsproblematikk.

Komitéen har latt seg imponere av originaliteten, kreativiteten og den høye produksjonen, så vel som de mange faglige intervensjonene som Bogojevićs forskningspraksis har resultert i. Vi er overbevist om at Nils Klim-prisen vil kunne fungere som et incitament for henne som en banebrytende forsker innenfor juridiske studier.

SANJA BOGOJEVIC

(f. 1982)

Førsteamanuensis hos Lady Margaret Hall og juridisk fakultet ved University of Oxford, hvor hun også skrev sin doktorgrad.

Hennes forskningsinteresser er miljølovgivning og EU-lovgivning.

Lenker

Nils Klim-seminaret: "Forstå utslippshandel gjennom diskursanalyse"

Nils Klim-intervjuet