Photo: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Sara Hobolt

Danmark
London School of Economics

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2012 ble tildelt den danske samfunnsviteren Sara Hobolt.

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomite

Sara Hobolt (f. 1977) avla i 2005 PhD-graden i statsvitenskap ved University of Cambridge. Hun har vært ansatt ved flere av de  fremste universiteter som  University of Michigan, Ann Arbor og ved University of Oxford, der hun har vært University Lecturer i sammenlignende politikk. Hun har dessuten vært stipendiat ved Nuffield College og Lincoln College. Hun  innehar nå the Sutherland Chair in European Institutions ved London School of Economics and Political Science, og har i tillegg et æresprofessorat ved Syddansk Universitet.

Hennes arbeider er publisert i boken Europe in Question: Referendums on European Integration (Oxford University Press 2009) og også i et stort antall artikler i ledende tidsskrifter, som British Journal of Political Science, The Journal of Politics, Electoral Studies, og Journal of European Public Policy og i flere antologier, blant andre i The Oxford Handbook of the European Union.

Sara Hobolts forskning omfatter en rekke sentrale spørsmål innen studiet av sammenlignende politikk: europeisk integrasjon, valg og referendum, men også samspillet mellom media, meningsdanningsprosesser og de politiske eliters og partisystemers mottakelighet og ansvarlighet. Hun er metodisk helt i front når det gjelder å kombinere kvantitativ empirisk metode med interessen for så sentrale spørsmål som karakteren og retningen på utviklingen av nasjonale politiske systemer så vel som hele den europeiske integrasjonsprosessen. Hun knytter systematisk empirisk analyse til kritiske problemstillinger innenfor generell teoriutvikling vedrørende dagens politiske systemer. Fra den europeiske arena bringer hun frem et vell av data om meningsdanning, styring og betingelsene for demokratisk politikk.  Gjennom dette har hun lagt grunnlaget for en mer opplyst diskusjon om representasjon, valg og demokrati enn det som tidligere har vært tilfelle. Sara Hobolts akademiske innsats har bidratt til å utdype og gjøre rikere, ikke bare vår empiriske, men også vår begrepsmessige forståelse av de grunnleggende betingelsene for moderne demokratier.»

SARA BINZER HOBOLT

(f. 1977)

Sara Hobolt har forskningsinteresser som valg og folkeavstemninger, EU-politikk og politisk integrasjon. 

Hun fikk sin Ph.D. ved University of Cambridge, hvor hun undersøkte folkeavstemninger om europeisk integrasjon, og er nå professor ved London School of Economics.

Lenker

Personside: London School of Economics

Intervju med Sara Hobolt