Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Terje Lohndal

Norge
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Vinner av Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen 2014 ble tildelt den norske lingvisten Terje Lohndal.

Begrunnelsen gitt av Nils Klim-komiteen til Holbergstyret for nominasjonen av Terje Lohndal som årets Nils Klim-prisvinner

Dette året hadde Nils Klim-komiteen en vanskeligere oppgave enn noen gang tidligere. Blant de nominerte kandidatene fra de nordiske landene var flere ytterst velkvalifiserte til å motta prisen. Det endelige resultatet sier svært mye om mengden av talent i de nordiske landene og om den utvalgte blant de nominerte.

Komiteen nominerer enstemmig en lingvist Terje Lohndal, født i 1985, en uvanlig ung kandidat som allerede har et internasjonalt kjent navn innen formal, homskiansk lingvistikk. Nils Klim-komiteen er pålagt å legge spesiell vekt på forskerens originalitet i tillegg til å vurdere kandidatens forskningsbidrag i lys av hans alder. I begge sammenhenger fremstår Terje Lohndal som et opplagt valg.

Lohndal fikk sin utdannelse ved Universitetet i Oslo og sin PhD grad fra University of Maryland med Paul Pietroski som veileder. I løpet av sin meget korte karriere har han allerede publisert 14 fagfellevurderte artikler i noen av de ledende lingvistiske tidsskriftene og 9 fagfellevurderte kapitler i prestisjefylte antologier. I tillegg skal PhD-avhandlingen nå publiseres av Oxford University Press. Dette er en dypt imponerende akademisk løpebane uansett utfra hvilken standard den vurderes. I tillegg vises resultatene av Terje Lohndals innsats seg ikke bare i antallet publikasjoner av høy kvalitet, men også i dybden og originaliteten som preger disse publikasjonene. Samlet sett har de også et ytterligere kjennetegn, nemlig spennvidde. Lohndal har publisert innovative bidrag på tvers av lingvistiske disipliner, det vil si ikke bare innen feltet formal syntaks, men også innen semantikk. Faktisk så ligger nettopp originaliteten til arbeidene hans i den semantiske tilnærmingen til formal syntaks.

Ved å gi Nils Klim-prisen til dette uvanlige forskertalentet ønsker vi å gjøre ære på akademisk arbeid innen den store lingvistiske tradisjonen. Et intellektuelt arbeid preget av leting etter den grunnleggende oppbyggingen av denne enestående menneskelige egenskapen, samtidig som vi ikke glemmer at språket er vevd sammen med andre menneskelige evner, som for eksempel tenking. Vi har alle grunner til å være takknemlige for klokskapen til Holberg- og Nils Klim-prisens grunnleggere ved at de etablerte en pris ikke bare for forskere på seniornivå, men også for uvanlig lovende forskere tidlig i karrieren. Terje Lohndal er det perfekte eksempel på grunntanken bak en slik pris.

TERJE LOHNDAL

(f. 1985)

Terje Lohndal tok sin mastergrad og doktorgrad i engelsk lingvistikk ved Universitetet i Maryland. Han er spesielt opptatt av syntaks og semantikk, i tillegg til blant annet flerspråklighet og språkinnlæring. 

Han er i dag professor og nestleder for forskning ved NTNUs institutt for språk og litteratur, samt professor II på UiT Norges artiske universitet i Tromsø. 

Lenker

Intervju med Terje Lohndal

Prisoverrekkelse Holbergs internasjonale minnepris og Nils Klim-prisen

Terje Lohndals hjemmeside ved NTNU