Årets deltakerskoler er nå klare for Holbergprisen i skolen: Rekordmange elever skal forske

16.10.2023

20 deltakerskoler er valgt ut til å delta i forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen når den nå går av stabelen for 20. gang.

I år skal over 1000 elever, fra skoler over hele landet delta i den prestisjetunge skoleforskningskonkurransen.  Bidragene som når helt opp blir premiert med både pengepriser og med pomp og prakt under Holberguken i juni.  
 
Holbergprisen i skolen har de siste to tiårene engasjert stadig flere elever og deltakerskoler i landets største forskningskonkurranse for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.  

Blir kjent med forskningsprosessen

- Det er gledelig å se at det er så bredt engasjement om elevforskningen,  sier juryleder Jørn Ljunggren.  

Skolene som deltar representerer både geografisk og faglig spredning, og stort sett hele landet er representert. Det er dessuten rekordmange nye deltakerskoler:  
 
– Spesielt er det gledelig at vi både har mange nye deltakerskoler i år, samtidig som vi ser at mange søker på nytt og på nytt, sier Ljunggren. Det vitner om at det er givende å delta i Holbergprisen i skolen og at stadig flere ser mulighetene som ligger i å la elevene forske”. 

En av dem som har deltatt flere ganger med sine elever er Øyvind Skaarer, lektor ved Lillestrøm videregående skole. 

På spørsmål om hva elevene får ut av deltakelse svarer han følgende: 

– Hovedeffekten er at de blir kjent med forskningsprosessen, fra utforming av ide og problemstilling, til metode og gjennomføring. Det er en måte å tenke på, som vi ser at sitter i, forteller han. 
 

Skaarers egen elev, Oskar Hellesø-Knutsen nådde helt til topps i Holbergprisen i skolens forskningskonkurranse i 2023. 

Han kan bekrefte det læreren forteller, og sier han har lært mye om å forske. 
 – Jeg tror nok at om det er én oppgave som virkelig har vært studieforberedende i løpet av videregående, så er det dette prosjektet, legger han til. 

 – Jeg tror klassen hadde veldig godt av å jobbe med prosjektet, og jeg tror at alle i klassen virkelig gjorde sitt beste, og alle fikk gjort masse god forskning, forteller Hellesø-Knutsen. 

Image
Oskar Hellesø-Knutsen under forskningsdagene ung 2023 i Bergen
Oskar Hellesø-Knutsen på HVL under Forskningsdagene ung 2023.

Holbergprisen i skolen gir interesse for forskning

Holbergprisen i skolen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og skal fremme interesse for og kunnskap om de humanistiske og de samfunnsvitenskapelige fagene, samt religionsvitenskap og jus. Disse fagene var det Ludvig Holberg selv utmerket seg i.  

Skaarer forteller at elevene får innsikt i, og forståelse for forskningssamfunnet: 

– Vi klarer kanskje å åpne det litt opp, så elevene får innsikt i hvordan forskningssamfunnet fungerer, hva de ulike driver med. Og kanskje kan de selv begynne å drømme om å til og med ha det som karrierevei, forteller den erfarne lektoren. 

Image
Øyvind Skaarer er lektor ved Lillestrøm videregående skole
Øyvind Skaarer under prisutdelingen i Bergen i juni 2023. Foto: Thor Brødreskift
 

Satser på lærerne

Holbergprisen i skolen, som er en forgrening av Holbergprisen, bistår skolene i skoleprosjektene sine med forskerkontakter og skolebesøk og danner på den måten bro mellom videregående skole og høyere utdanning.  
 
Samtidig satser Holbergprisen i skolen på lærerne som viktige fagressurser:  

– Lærerne blir invitert til et to dagers fagseminar i Bergen der vi diskuterer ulike problemstillinger knyttet til forskning i skolen, sier Hilde Omdalsmoen Fidje, rådgiver for Holbergprisen i skolen.

Image
Hilde Omdalsmoen Fidje forteller om Holbergprisen i skolen
Hilde Omdalsmoen Fidje forteller om Holbergprisen i skolen. Foto: Carsten Johnsen

I år er tema for lærerseminaret “Forskning på kontroversielle tema”, og seminaret finner sted i Bergen 14-15. november.  

Holbergprisen i skolen kårer også årlig en lærerprisvinner basert på de mange skolerapportene som hvert år sendes inn av lærerne.  

 Her er årets skoler

 • Olsvikåsen videregående skole
 • Ullern videregående skole
 • Færder videregående skole
 • Bodin videregående skole
 • Vestby videregående skole
 • Aust-Lofoten videregående skole
 • Longyearbyen skole
 • Akademiet Sandnes videregående skole
 • Drammen videregående skole
 • Valdres vidaregåande skule
 • Ål vidaregåande skole
 • Sandvika videregående skole
 • Thora Storm videregående skole
 • Bergen Katedralskole
 • Nesbru videregående skole
 • Røyken videregående skole
 • Hetland videregående skole
 • Elvebakken videregående skole
 • KVT - Kristen videregående skole
 • Malakoff videregående skole

Elevene skal forske på selvvalgte tema, og konkurrerer om første-, andre-, og tredjepris.  
Pengepremiene er på 30 000, 20 000, og 10 000 kr.