Fagkomitéene har anbefalt årets prisvinnere.

31.01.2024

Fagkomitéene møttes denne måneden i København og i Barcelona, hvor det også ble gjennomført vellykkede arrangementer.

Årlig møtes henholdsvis Nils Klim-komitéen og Holbergkomitéen i januar for å utarbeide sine respektive anbefalinger om hvem som bør motta de to prisene. Anbefalingene legges frem for Holbergprisens styre, som vil i år møtes den 1. februar for å treffe sine beslutninger om årets prisvinnere. Årets vinnere av henholdsvis Holbergprisen og Nils Klim-prisen vil bli offentliggjort under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen den 14. mars kl. 09:00. Arrangementet er åpent for alle og direktestrømmes i tillegg på Holbergprisens nettsider.

Begge prisene tildeles innen de samme fagfeltene: humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Mens Holbergprisen dekker alle land, skal kandidater til Nils Klim-prisen være fra/i et nordisk land og i utgangspunktet under 35 år gamle ved nominasjonsfristens utløp. Alderskriteriet kan også oppfylles etter nærmere regler.

Nils Klim-kandidat er anbefalt.

Nils Klim-komitéen møttes den. 19. januar i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (KDVS) i København, og det var en enstemmig komité som anbefalte en kandidat blant de 18 nominerte. 

Følgende medlemmer av Nils Klim-komitéen deltok på møtet:

 • Ástráður Eysteinsson (komiteleder), professor i komparativ litteraturvitenskap, University of Iceland.
 • Andreas Føllesdal, professor i politisk filosofi, Universitetet i Oslo, 
 • Dorthe Staunæs, professor i sosialpsykologi, Aarhus Universitet.
 • Susanna Paasonen, professor i medievitenskap, University of Turku.
 • Sara Stendahl , professor i offentlig rett, Göteborgs universitet.

Betydningen av lokal og historisk kunnskap.

Dagen før Nils Klim-komitémøtet ble det gjennomført et faglig arrangement i KDVS, hvor fire yngre fremragende forskere fra Norden, hvorav tre tidligere Nils Klim-prisvinnere, var invitert til å presentere perspektiver fra sin forskning knyttet til det overordnede temaet: "Local and historical knowledge: Keys for rethinking contemporary planetary issues".

De fire var: 

 • Frederik Poulsen, adjunkt ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet; Nils Klim-prisvinner 2020.
 • Elisa Uusimäki, professor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet; Nils Klim-prisvinner 2022.
 • Aviâja Lyberth Hauptmann, assistant professor, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, Nuuk.
 • Simona Zetterberg-Nielsen, lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet; Nils Klim-prisvinner 2023.

Moderator for arrangementet var Dorthe Staunæs.

Les mer om arrangementet her.

Holbergkomitéens anbefaling er klar.

Den 26. januar møttes Holbergkomitéen for å anbefale sin kandidat til Holbergprisen 2024. Møtet fant sted ved Institute for Catalan Studies (IEC) i Barcelona, og også her var komitéen enstemmig i sin avgjørelse. Innen nominasjonsfristens utløp, var det innkommet 100 gyldige nominasjoner, av til sammen 86 kandidater, som komitéen måtte vurdere.

Følgende medlemmer av Holbergkomitéen deltok på møtet:

 • Heike Krieger (komitéleder), professor i offentlig rett og folkerett, Freie Universität Berlin.
 • Ann Phoenix, professor i psykososiale studier, University College London.
 • Jean Grondin, professor i filosofi, University of Montreal.
 • Sari Hanafi, professor i sosiologi, American University of Beirut.
 • Ryan Nefdt, førsteamanuensis i filosofi, University of Cape Town.

Diskusjon om politisk økologi.

Samme dag som komitémøtet fant sted, ble det arrangert et åpent seminar ved IEC, hvor mottageren av Holbergprisen 2023, Joan Martinez-Alier, og fire andre prominente forskere diskuterte hvordan global politisk økologi som forskningsfelt adresserer vår tids samfunnsutfordringer.

De fire andre paneldeltagerne var:

 • Giorgos Kallis, ICREA Professor ved ICTA, Autonomous University of Barcelona (UAB).
 • Marco Armiero, ICREA Professor ved Institute for the History of Science, UAB.
 • Gabriela Merlinsky, forsker ved National Scientific and Technical Research Council, Argentina.
 • Zehra Yaşın, assistant professor, University of Ankara.

Holbergprisens faglige leder, professor Bjørn Enge Bertelsen, modererte arrangementet.

Les mer om arrangementet her.

Nominasjoner.

Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen innen fristen den 15. juni hvert år. Mer informasjon finnes her.