Holbergforelesningene 2014

31.01.2014

I 2014 kom fem tidligere holbergprisvinnere til Norge for å holde gjesteforelesninger ved ulike universiteter rundt om i landet.Julia Kristeva, Jürgen Habermas, Manuel Castells, Jürgen Kocka og Natalie Zemon Davis mach Holbergforelesningene ble arrangert i forlengelsen av Holbergprisens 10-års jubileum i 2013.

Forelesningsserien starter 8. april, når historiker Natalie Zemon Davis holder forelesningen "Dealing wved NTNU Temaet demokrati står høyt på agendaen i Norge i år på grunn av Grunnlovsjubileet, men det engasjerer også ute i Europa. Historikeren Jürgen Kocka tar for seg bakgrunnen for ‘European integration and its present crisis. A historical perspective’.

Filosofen Jürgen Habermas vil ta dette videre under sitt foredrag ‘’Democracy in Europe" i Stavanger 11.september. Habermas har i over en mannsalder vært en av de toneangivende europeiske intellektuelle og han har vært aktiv i diskusjonen om EU har utspilt sin rolle som brobygger i Europa.

Unikt stjernelag

Styreleder Sigmund Grønmo er svært stolt over å kunne ønske velkommen til så mange internasjonale toppakademikere: "Holbergforelesningene representerer en unik mulighet til å høre og snakke med noen av verdens fremste fagfolk, som har betydelig innflytelse på hvordan vi forstår og tolker vårt samfunn i dag. Denne innsatsen har også blitt honorert av andre enn Holbergprisen. Senest i fjor mottok Davis medalje fra President Barack Obama for sitt arbeid for innenfor de humanistiske fagene og tilgjengeliggjøring av disse ressursene til disse fagene."

Holbergforelesningene 2014