Nominer en kandidat til Holbergprisen eller Nils Klim-prisen

12.02.2024

Vi mottar nominasjoner til Holbergprisen og Nils Klim-prisen frem til nominasjonsfristen 15 juni. Prisene utdeles årlig for fremragende forskning innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, rettsvitenskap og teologi.

Holbergstyret mottar nominasjoner til Holbergprisen 2025 og Nils Klim-prisen 2025 frem til nominasjonsfristen 15. juni, 2024. Vitenskapelig ansatte ved universiteter, akademier og andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til prisene.

Holbergprisen

Holbergprisen deles ut årlig til en forsker som har stått for fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk eller teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, ny bruk av eksisterende teorier eller ved metodene som benyttes.

Prisen har en pengeverdi på 6 millioner norske kroner. 

Utfyllende informasjon om kravene til nominasjon og vurderingskriterier, samt lenke til nominasjonsskjemaet for Holbergprisen finner du her:

Nominer en kandidat til Holbergprisen

Nils Klim-prisen

Nils Klim-prisen deles ut årlig til en ung forsker fra/i Norden som har utmerket seg ved fremragende forskningsbidrag innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, juss eller teologi, enten innenfor ett av disse fagområdene, eller ved forskning av tverrfaglig karakter. 

Det vektlegges hvorvidt de aktuelle bidragene er særlig nyskapende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningens karakter og tradisjonene på fagområdet.

Nils Klim-prisen har en verdi på 500 000 NOK. 

Utfyllende informasjon om kravene til nominasjon og vurderingskriterier, samt lenke til nominasjonsskjemaet for Nils Klim-prisen finner du her:

Nominer en kandidat til Nils Klim-prisen

Utvelgelsesprosessen

Etter nominasjonsfristen 15. juni vil alle de foreslåtte kandidatene bli vurdert av Holbergkomitéen og Nils Klim-komitéen. Holbergstyret utpeker deretter prisvinnerne etter fagkomitéene sine anbefalinger.

Prisvinnerne blir kunngjort i mars 2025 og prisoverrekkelsen finner sted under Holberguken i Bergen, tidlig i juni.