Seminar med Holbergprisvinner Joan Martinez-Alier

Seminar med Joan Martinez-Alier, i samarbeid med CICERO og NMBU.

CICERO Senter for klimaforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Holbergprisen inviterer til en halv dag med diskusjoner om temaer som miljørettferdighet, verdikonflikter i miljøpolitikken, forbruk og mer, med Joan Martinez-Alier og andre forskere.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Bidragsytere:

  • Joan Martinez-Alier, mottager av Holbergprisen 2023.
  • Karl Ove Moene, Professor emeritus, Økonomisk institutt, Universetet i Oslo.
  • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO.
  • Arild Vatn, Professor emeritus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
  • Erik Gómez-Baggethun, Professor i miljøstyring, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Senior Research Associate, University of Oxford.
  • Mònica Guillen-Royo, forsker II, CICERO.
  • Ida Sognnæs, forsker II, CICERO.
  • Marianne Aasen, forsker II, CICERO.

For detaljert program: se CICEROs nettsider.

Arrangementet er endel av Holberguken, som i år finner sted 6. - 12. juni.

Dato

til 12:00, CEST.
Sted
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo