«Det er så verdt det når man er ferdig»

Lærerprisen 2021 gikk til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport "Det er så verdt det når man er ferdig". Rasmussens klasse deltok i skolekonkurransen i faget sosiologi og sosialantropologi. 

I rapporten går Rasmussen nærmere inn på refleksjon, dybdelæring og kritisk tenking i deltagelsen i Holbergprisen i skolen. 

Fagjuryens uttalelse

Rasmussens lærerrapport tematiserer refleksjon, kritisk tenkning og dybdelæring i arbeidet med Holbergprisen i skolen. I rapporten trekker Rasmussen veksler på IB-linjens praksiser med fordypningsoppgave, og bruker erfaringer og metoder herfra til å reflektere over strukturering og veiledning av elevforskning. Rapporten gir et godt innblikk i hvordan arbeidet ble organisert på skolen. Med utgangspunkt i teorier om refleksjon som ledd i læringsprosesser, begrunner Rasmussen hvorfor hun har valgt å organisere veiledningen av elevene rundt refleksjonsnotater. Innblikket rapporten gir i elevenes refleksjonsnotater, viser at dette kan være et svært nyttig verktøy for å bevisstgjøre elevene om egen læring og utvikling gjennom forskningsprosessen.  

Rasmussen synliggjør hvordan systematisk refleksjon også styrker elevenes motivasjon og bygger deres selvtillit. Rapporten gir på denne måten inspirasjon og konkrete innspill til hvordan andre lærere kan jobbe med elevenes læringsprosess gjennom Holbergprisen i skolen.  

Juryen gratulerer Hildegunn Stokke Rasmussen med årets lærerpris!