"Følte det kom til å bli litt mye."

Lærerprisen i 2022 gikk til Hildegunn Stokke Rasmussen ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Hun mottok prisen for sin rapport "Følte det kom til å bli litt mye." Eit forsøk på å forstå kva det er som gjer at eleven vel det trygge og kjente framfor meir sjølvstendige lærarprosessar. Rasmussen vant også lærerprisen i 2021, og hun er den første som mottar prisen for annen gang. 

I rapporten reflekterer Rasmussen over elevers valg og spørsmål knyttet til hvilke læringssyn og verdier dei nye læreplanene fremmer på elevnivå.