Helseøkonomers rangering av sykdommers prestisje

I sitt forskningsprosjekt undersøker Anders Iversen Feiring om helseøkonomer vurderer sykdommers prestisje annerledes enn hva leger og sykepleiere gjør. Feiring viser til at vi står overfor en rekke vanskelige prioriteringer i helsevesenet. 

Feiring tar utgangspunkt i foreliggende norsk forskning på området og gjennomfører et fokusgruppeintervju med helseøkonomer. Gjennom intervjuanalyser avdekker han hvordan deres vurderinger av sykdommers prestisje avviker fra leger og sykepleieres vurderinger, og at de legger andre kriterier til grunn. Problemstillingen er original og reflekterer godt eksisterende forskning. Den har også tydelig relevans for aktuelle samfunnsbehov. Det er god sammenheng mellom forskningsspørsmålet og valg av metode.