Foto: John Foley

Julia Kristeva

Frankrike
Université Paris Diderot Paris 7

Vinner av Holbergprisen

Holbergprisen 2004 ble tildelt den bulgarsk-franske psykoanalytikeren og filosofen Julia Kristeva.

Holbergkomitéens begrunnelse:

"Julia Kristevas nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur har hatt vesentlig betydning for feministisk teori og stor internasjonal innflytelse i mange fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Julia Kristeva presenterte i La Révolution du langage poétique (1974) teorien om at den betydningsskapende prosessen i språket består av to forskjellige samvirkende elementer, det symbolske og det semiotiske. Dette banebrytende arbeidet forbinder igjen språket med den levende kroppen.

I trilogien Pouvoirs de l'horreur (1980), Histoires d'amour (1983) og Soleil noir (1987; Svart sol 1994) utvikler hun originale og slagkraftige teorier om det avskyelige, kjærlighet og depresjon. I É trangers à nous-mêmes (1988) bidrar hennes psykoanalytiske tilnærmingsmåte til ny forståelse av migrasjon, eksil og annerledeshet. Julia Kristeva har utgitt mer enn 20 bøker og er fortsatt svært aktiv. Hun har i den senere tid vært særlig interessert i kvinnelige forfattere og intellektuelle."

JULIA KRISTEVA (f. 1941)

Julia Kristeva er direktør ved Institutt for tekst- og dokuments-vitenskap ved Paris' 7. universitet og praktiserende psykoanalytiker.

Lenker

Om Julia Kristeva

Julia Kristeva hjemmeside (fransk)

Holbergforelesningen 2004: "Thinking about Liberty in the Dark Times"

Holbergsymposiet 2004: "Thinking about liberty in dark times"

Jubileumsforelesningen 2014: "New Forms of Revolt"

Holberg jubileumsforelesning